GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Att Växjö växer behöver inte betyda att trafiken automatiskt måste öka

Förre planeringschefen Anders Franzén kritiserar i en insändare den 24 maj kommunens förslag till ny översiktsplan för att inte tillräckligt väl ta sig an trafikinfrastrukturen. Han menar att eftersom Växjö växer så kommer även trafiken att öka. ”Det är en sanning det inte går att blunda för”, vilket ”måste mötas med en välplanerad infrastruktur som är långsiktig och hållbar”. Jag tror han har fel. Att Växjö växer behöver inte betyda att trafiken automatiskt måste öka.
Pål Karlsson har inte samma bild av Växjös infrastruktur som Anders Franzén.
Pål Karlsson har inte samma bild av Växjös infrastruktur som Anders Franzén.
Foto: Magnus Andersson/TT
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Är bilen är här för att stanna? Ja, uppenbarligen. Våra bilar står i genomsnitt stilla cirka 95 procent av sin livstid. På varje bil går det minst tre parkeringsplatser. Ett transportsystem baserat på bilen är ineffektivt, ytkrävande, ohälsosamt och miljöförstörande. Även elbilar tar plats, river upp skadliga partiklar, bullrar och orsakar olyckor. Produktionen av batterier är långt från miljövänlig. Ökande biltrafik är inte hållbart oavsett drivmedel. Svenskarna lever som om det finns 4,2 jordklot. I år hade vi gjort slut på vår andel av jordens resurser den 6 april. Allt detta vet förstås Anders Franzén. Men för detta väljer han att blunda.

Vi måste helt enkelt snabbt börja bygga ett annat samhälle där vi kan leva gott inom planetens gränser. Då måste även samhällsplanerarna tänka om. Jag är helt övertygad om att Växjö kan fortsätta växa, så som planförslaget tar höjd för, med bibehållen infrastruktur och minskad biltrafik. Vad spännande för en samhällsbyggare. Inte minst om man även tar med i bilden vad ökande e-handel och självkörande fordon (kan vara bussar) kommer att innebära.

Här några förslag, som för övrigt till stor del redan finns med i förslaget till översiktsplan:

• Bygg en stråkstad så som man redan börjat med längs Teleborgsvägen. I stråken blir bebyggelsen relativt tät och bostäder blandas med arbetsplatser och handel. Mellan stråken glesare och grönt. Prioritera successiv omvandling av Västra Mark till blandstad (även området norr om Mörners väg), framför nya stadsdelar.

• Satsa stenhårt på att göra Växjö till en attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafikstad. Lär av storstäder som Köpenhamn och Hamburg. I stråken ska bussarna gå så tätt att man inte behöver bry sig om tidtabellen. Sänk priset för att åka buss rejält. Det ska vara både enklare betydligt billigare att ta bussen än egen bil. Utveckla strategiskt belägna hållplatser till ”noder” där man kan parkera sin cykel stöldsäkert och göra många av de vanligaste ärendena. Vid infarterna till staden blir noderna även parkeringar för landsbygdsbor som inte har tillgång till bra kollektivtrafik. (Här är översiktsplaneförslaget föredömligt, även om antalet noder nog är i mesta laget.)

• Se Hollstorp som ett tänkbart utbyggnadsområde först när biltrafiken gått ner så mycket att nuvarande Fagrabäcksrondell utan köer sväljer den trafik som tillkommer på grund av den nya stadsdelen.

• Bygg om sjukhuset där det ligger. Det går. Ur kollektivtrafiksynpunkt finns ingen bättre plats för ett sjukhus än mitt i stadskärnan alldeles intill centralstationen. Och 60 procent av de som arbetar på sjukhuset i dag går eller cyklar till jobbet.

Pål Karlsson, 
f d översiktsplanerare

"Vi måste helt enkelt snabbt börja bygga ett annat samhälle där vi kan leva gott inom planetens gränser. Då måste även samhällsplanerarna tänka om."

Läs mer