Behåll det nuvarande sjukhuset och använd pengarna till annat

När regionrådet Mikael Johansson (M) i en artikel i Smålandsposten berättade att man planerade ett helt nytt sjukhus i Växjö, eftersom detta bedömdes vara ett bättre alternativ på sikt, har ett flertal insändare synts i tidningen. Alla utom en har protesterat mot detta förslag.
Debatt • Publicerad 5 april 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera verksamheter på sjukhuset har redan renoverats. Platsen vid Växjösjön talar också för att sjukhuset bör vara kvar istället för att bygga ett nytt, menar tre för detta överläkare.
Flera verksamheter på sjukhuset har redan renoverats. Platsen vid Växjösjön talar också för att sjukhuset bör vara kvar istället för att bygga ett nytt, menar tre för detta överläkare.Foto: Filip Sjöfors

Författarna till denna insändare har många års erfarenhet av arbete på detta nu nedläggningshotande lasarett. Vi har varit med om många förbättringar under årens lopp och vi protesterar mot att det mesta är i dåligt skick och behöver utrangeras. Planeringen av de olika etapperna har gjorts i samarbete med kunniga sjukhusarkitekter och arbetsgrupper med representanter för alla olika yrkesgrupper. Dessa ombyggnationer har gjorts p.g.a nya medicinska innovationer och sådana kommer alltid att behövas, då den medicinska utvecklingen sker snabbt och oberäkneligt. Exempelvis planerades röntgenavdelningen för en datortomografi och en magnetkamera. Idag har sjukhuset tre datotomografer, två magnetkameror och en pet-ct, en förändring som gått utmärkt att lösa inom befintliga ytor.

Det finns en helt ny fräsch och väl fungerande strålningsenhet på Onkologkliniken. Matsalen är helt nyrenoverad, endoskopienheten på kirurgmottagningen relativt nyrenoverad och funktionell och Akutmottagningen är inte heller så gammal. Vi tycker att dessa nya byggnader på CLV-området är både vackra, har hög funktionalitet och att bara riva dem skulle vara en kapitalförstöring av grövsta slag.

Det finns dock avdelningar som onekligen behöver förnyas, till exempel Patologen och Barnkliniken, inte minst Neonatalavdelningen. Där har man tvingats skicka mammor med hotande förtidsbörd till andra sjukhus på grund av trångboddhet och det är angeläget med snara åtgärder.

Det finns redan en nästan klar utredning sedan några år om ett nybygge - det så kallade L-huset. Detta skall ligga där Strandbjörkets vårdcentral låg och på dess intilliggande parkeringsplats och kan byggas utan att verksamheten på intilliggande kliniker behöver störas i större omfattning. Då har man kanske redan 2023 ett fräscht och välfungerade sjukhus. L-huset är kostnadsberäknat till 1,2 miljarder, vilket skall jämföras med de 7 miljarder som ett nytt sjukhus beräknas kosta och som väntas bli klart kanske 2027-28. Men all erfarenhet talar för att beräknade kostnader kommer att skrivas upp innan bygget är klart.

Läget av det gamla sjukhuset är också mycket bra med hänsyn till kommunikationerna. Det är nära till stationen med järnväg och goda bussförbindelser. Många kan också cykla till och från sin arbetsplats.

Ja, men parkeringsproblemet då. Det finns redan nu planer på att riva det gamla huset på Södra Järnvägsgatan som nu hyser sjukhusadministrationen och där bygga ett nytt stort parkeringshus, förhoppningsvis vackrare än det gamla strax intill.

Läget vid Växjösjön gör att man då och då till exempel. i pauserna mellan operationerna kan njuta av en vacker sjöutsikt - en miljö som inte minst patienterna på de flesta vårdavdelningarna uppskattar mycket.

Det finns så mycket som borde förbättras i regionen och som behöver de miljarder som planeras för ett nybygge. Vi instämmer i tidigare insändare att distriktssjukvården behöver mer resurser både personal- och lokalmässigt. På många avdelningar fattas det personal - både läkare och sköterskor av olika slag och det kommer att kosta för att personal skall trivas och stanna kvar. Det måste finnas chefer på olika nivåer som kan satsa på andra saker än att se till att den planerade budgeten hålls till varje pris. Kort sagt – det krävs radikala åtgärder för att få personalen att trivas och då kan man inte bara se till lokaler. Om personalen trivs och har hyggligt betalt kan det dysfunktionella hyrsköterske- och hyrläkarsystemet tas bort snarast, även om vi inser att detta också måste bekämpas på nationell nivå. Det är förödande för kontinuiteten för patienterna, men ställer till det även för kvarvarande personal och är dessutom mycket kostsamt.

Slutligen verkar det som om vi äntligen kunde få ett hospice som våra svårast sjuka så länge saknat.

Man har gett nämnden i uppdrag att planera för ett sådant som det så vackert heter.

Stig Edvardsson, f.d överläkare Barnkliniken

Gunnar Hagberg, f.d. överläkare Kirurgkliniken

Carl-Åke Svendler, f.d. överläkare Röntgenkliniken