Annons

Belöna medarbetarna i Region Kronoberg!

Vi kommunalare har under pandemin varit de som tagit stort ansvar för att tillgodose kronobergarnas behov av god vård. I det akuta skedet har vi stått närmast patienterna. Vi har tröstat, vårdat, matat, tagit hand om hygien- och toalettbestyr. Vi har också hanterat avfall och riskmaterial. Vi har tillsett att mat distribuerats patienterna och inte minst har vi eliminerat smittorisker genom en god lokalvård. Vi är många yrkesgrupper inom kommunal som medverkat till att en god vård bedrivits inom Region Kronoberg. Vi är naturligtvis mycket stolta över de insatser vi bidragit med under en mycket svår tid!
Debatt • Publicerad 7 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jenny Sjöström, Kommunal.Foto: Kerstin Haggren

Hos offentliga arbetsgivare runt om i landet kan vi nu se hur man på olika sätt belönar de anställda inom vården för de utomordentliga insatser man gjort. Från Region Kronoberg har vi inte fått några signaler på att detta skulle ske hos oss. Vi misstänker nu att Region Kronoberg funderar över hur man ska belöna vårdens medarbetare för allt som de uträttat under den svåra period covid-19 inneburit. Från Kommunals sida vill vi nu föreslå regionen att alla medarbetare får 10 000 kronor som en extra gratifikation inför kommande semestrar.

Vi vet ju också att regionen för närvarande inte har några ekonomiska problem varför detta är en rimlig åtgärd för att gottgöra den prestation medarbetarna genomfört under pandemin. Smålänningar brukar beskyllas för snålhet. Detta gäller naturligtvis inte Region Kronoberg!

Annons

Från Kommunal anser vi att det är skam och ynkedom att de styrande borgarna tog bort det förhöjda OB-tillägget för Kommunals yrkesgrupper, något som övriga yrkesgrupper fortfarande har kvar. Detta bevisar hur högerkrafterna värderar yrkesgrupperna olika. Detta trots att man säger sig vilja vara en attraktiv föregångsregion. Därför är det mycket rimligt att en ekonomisk kompensation i form av ovanstående förslag blir verklighet även om det inte på något sätt ersätter det orättvisa borttagandet av det förhöjda OB-tillägget för Kommunalarna innebär.

Inför årets regionval kommer naturligtvis Kommunal att rekommendera sina medlemmar att rösta på partier som visar uppskattning över det jobb medarbetarna utför.

I dessa frågor brukar tystnaden från politiker i högerblocket vara total. Dock kanske vi denna gång kan förvänta oss ett svarsinlägg.

Styrelsen för Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg

Jenny Sjöström, ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons