Annons

Beslut tagna efter lagar och regler

I en debattartikel den 19 april anser distriktsläkaren Bengt Järhult att Försäkringskassan är paragrafryttare. Om det är en omskrivning för att vi på Försäkringskassan följer de lagar och praxis som ska styra vårt arbete så har jag inga problem med den beskrivningen.
Replik • Publicerad 26 april 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Även om Försäkringskassans tjänstemän känner empati med de försäkrade kan de inte fatta egna beslut utifrån vad de själva bedömer vara rätt eller fel, skriver Peter Karlsson på Försäkringskassan.
Även om Försäkringskassans tjänstemän känner empati med de försäkrade kan de inte fatta egna beslut utifrån vad de själva bedömer vara rätt eller fel, skriver Peter Karlsson på Försäkringskassan.Foto: Johan Nilsson/TT

Lagarna och reglerna bestäms av regering och riksdag och Försäkringskassans uppdrag är att utifrån dessa lagar och regler att utreda, bedöma och besluta om rätt till ersättning. Även om Försäkringskassans tjänstemän känner empati med de försäkrade kan de inte fatta egna beslut utifrån vad de själva bedömer vara rätt eller fel.

Motsatsen vore att vi tog godtyckliga beslut vilket inte skulle ge någon rättssäkerhet alls. Om vi till exempel tog beslut grundat på hur den som är sjukskriven kan reagera på ett negativt beslut, skulle det vara en stor fara för rättssäkerhet och likformighet i besluten. Jag vill också tillägga att de flesta som söker sjukpenning också får det. Vi beviljar sjukpenning i 97 fall av 100.

Annons

För att vi ska kunna ta väl grundade beslut krävs att vi får ett bra underlag från den behandlade läkaren, där det tydligt framgår vilka aktiviteter som den som är sjukskriven inte kan göra på grund av sin sjukdom. När vi efterfrågar kompletteringar handlar det ofta om att läkarintyget inte tillräckligt tydligt beskriver hur sjukdomen påverkar det dagliga livet och arbetsförmågan.

Den som är sjukskriven önskar ofta inget hellre än att komma tillbaka till sitt arbete. Sjukskrivning är inte heller bästa medicinen mot utanförskap, tvärtom handlar utanförskap många gånger om att man inte har ett arbete att gå till.

För Försäkringskassan är det viktigt att bidra till en rättssäker administration av sjukförsäkringen och att ha en handläggning som vilar på lagar och praxis. Lagar som det är våra politiker som har till uppgift att stifta.

Peter Karlsson, områdeschef Försäkringskassan

Annons
Annons
Annons
Annons