Annons

Beslutet och ansvaret ligger på Svenska kyrkans ansvarsnämnds bord

Biskop Fredriks svar på insändaren i Smålandsposten den 9 februari.
Replik • Publicerad 12 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fredrik Modéus, biskop.Foto: Lina Alriksson

Först av allt vill jag säga tack för ert engagemang och för frågorna i ert öppna brev till mig i onsdagens tidning. Jag tar naturligtvis det ni känner på stort allvar. Oavsett åsikt är det som hänt smärtsamt för många.

Beslutet att förklara Thomas Petersson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst har fattats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Det är viktigt att understryka att ansvarsnämnden är en instans som är fristående från oss biskopar, ingen av oss ingår i den. I formell mening är det alltså nämnden som ska svara på de frågor som ställs. Det är de som fattar ett beslut som ska stå för det och förklara det.

Annons

Ni undrar om beslutet att obehörigförklara var enda vägen att gå. I dagsläget ger Svenska kyrkans regelverk nämnden bara två alternativ; att fria eller fälla. Nämnden framhåller att biskopsvigningen och prästvigningen enligt kyrkoordningen hör samman och inte kan skiljas åt. Fokus för nämndens avgörande är inte frågor som rör Thomas Peterssons privatliv, utan hanteringen av konsekvenserna och förmågan att återfå förtroende. Beslutstexten är en offentlig handling och finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida.

Beslutet har väckt många skilda reaktioner och flera av de principiella frågeställningarna diskuteras redan, både inom Svenska kyrkan och i andra sammanhang. Det är mycket möjligt att det till höstens kyrkomöte kommer något initiativ med önskemål om en översyn av regelverket. Jag ser med intresse fram emot vad diskussionerna kan leda fram till. Till dess måste vi förhålla oss både till det regelverk och till den ansvarsfördelning som gäller.

Fredrik Modéus, biskop

Annons
Annons
Annons
Annons