Annons

Centerpartiet teknikoptimister i grön omställning

Svar till Miljöpartiets debattartikel ”Att byta livsstil nödvändigt för att klara klimatmålet” (Smålandsposten den 8/7).
Replik • Publicerad 11 juli 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler laddstolpar. Det vill artikelskribenterna se i hela Växjö kommun.
Fler laddstolpar. Det vill artikelskribenterna se i hela Växjö kommun.Foto: Janerik Henriksson/TT

Vi är stolta över den tradition som Växjö kommun har med arbetet med miljö- och klimatfrågorna, detta är en självklar väg även fortsättningsvis för Centerpartiet. Tekniska lösningar och nya innovationer är det som Växjö kommun ska vara en språngbräda för att vara testbädd och ligga i framkant. Bio-flygbränsle och koldioxidinfångning är två exempel där kommunen tillsammans med andra aktörer tagit på sig ledartröjan. Växjö kommun ska fortsätta att vara pådrivande och vara med att skapa en grön tillväxt. Vi anser att omställningen handlar mer om samhällsomvandling med grönindustri och innovationer än om ett livsstilsbyte.

1.Mer lokal elproduktion
. Centerpartiet i Växjö har en vision att på längre sikt bygga ut den lokala elproduktionen i Växjö kommun för att nå så kallad Ö-drift. Vid kriser med längre elavbrott vill vi att kommunen ska kunna vara självförsörjande av energi. Första stegen menar vi är att Växjö Energi AB (Veab) ska få förutsättningar att se över sin kapacitet för elproduktion. Vi har en energidebatt i landet och i kommuner som Växjö har vi kraftvärmeverk som kan producera mer energi. Det blir en viktig del att kunna producera mer lokal förnybar kraftvärme och för att minimera behovet av fossil reservkraft vid effektbrist i elförsörjningen. Dessa satsningar är viktiga att göra snarast för att få snabb effekt i väntan på de större långsammare statliga satsningarna, på effektöverföring och utbyggnad av energitillskott. Det är dags för att nu snabbt få ingång ett arbete för att få fler solceller på kommunägda tak men även solcellsparker på mark som inte lämpar sig för bete eller skog.

Annons

2. Fler laddstolpar i hela kommunen. 
En ytterligare del för en hållbar omställning handlar om infrastruktur och förutsättningar för att köra bilar på fossilfria bränslen. Växjö kommun behöver ta ett stort ansvar för utbyggnaden av fler laddstolpar runt om i hela kommunen. Veab kommer nu arbeta mer intensivt med utbyggnaden av laddstolpar och vi kan jämföra den med utbyggnaden av bredbandet. Det innebär att Veab som ansvarar för kommunens laddstolpar tillsammans med marknadens andra aktörer ska bygga ut i staden. Veab tar ett betydligt större ansvar på tätorter och landsbygden för en ordentlig utbyggnad och det tycker vi är efterlängtat.

3. Grön stadsby en centervision – exempelstadsdelen 2030. Grön Stadsby är vår vision för hur vi vill bygga framtidens Växjö kommun. Ett område som prioriterar människors bästa med utsläppsneutrala hus. Byn ska innehålla olika sorters bostäder främst i trä och med bevarande av träd och naturlig kupering. Möjlighet till självodling och smarta lösningar, med närhet till naturen, bra cykel och gångvägar och tillgång till viss service. En självhushållande stadsby som kombinerar det bästa från staden och landsbygden med smarta lösningar och nytänkande.

Vi behöver fortsätta prioritera miljö- och klimatfrågorna i vår kommun. Centerpartiet har en tydlig reformagenda för hur vi bygger framtidens Växjö kommun. Låt oss lägga i nästa växel i arbetet för hela Växjö kommuns bästa.

Andreas Olsson (C), kommunalråd

Tina Sturesson (C)

Thomas Magnusson (C)

Annons
Annons
Annons
Annons