Centerpartiet välkomnar att omskyltning av 90-vägar stoppas av Trafikverket

Centerpartiet i Kronoberg välkomnar att Trafikverket nu pausar planerna på att sänka hastigheten från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen. Att sänka hastigheten på landsbygden skapar längre restider och begränsar möjligheter till arbetspendling och förstoring av arbetsmarknadsregioner.
Debatt • Publicerad 4 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På fredagen den 29 oktober meddelade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att Trafikverket stoppar sina planer på att genomföra hastighetssänkningar på dagens 90-vägar.
På fredagen den 29 oktober meddelade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att Trafikverket stoppar sina planer på att genomföra hastighetssänkningar på dagens 90-vägar.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Centerpartiet har under lång tid haft synpunkter på omskyltningen och vi hoppas nu att Trafikverket använder andra metoder för att sänka antalet skadade och döda i trafiken, exempelvis variabla hastighetsskyltar, mittseparering, ombyggnationer med mera.

Det var på fredagen den 29 oktober som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon meddelade att Trafikverket stoppar sina planer på att genomföra hastighetssänkningar på dagens 90-vägar. Beslutet om att sänka hastigheterna från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen har nu skjutits upp i väntan på att regeringen och regioner fattar beslut om andra vägplaner som kan innebära att hastighetssänkningarna överhuvudtaget inte behöver införas.

Detta är ett beslut som går helt i linje med den vilja som Centerpartiet i Kronoberg sedan länge stridit hårt för. Trafikverkets tidigare planer på hastighetssänkningar hade nämligen slagit hårt mot infrastrukturen i Kronobergs län. Centerpartiet menar att vägnätet i stället behöver rustas upp, att det genom förbättrad vägstandard ger betydligt bättre ökad trafiksäkerhet än vad en eventuell hastighetssänkning skulle ha medfört.

Det är glädjande att Trafikverket äntligen har lyssnat till den starka kritik som har framförts från bland annat oss i Centerpartiet. Allra helst i kommuner såsom Ljungby eller Tingsryd, där vi inte har tillgång till tågtrafik, är vi helt beroende av en bra standard på våra vägar och att man behåller dagens hastigheter för att inte försämra infrastrukturen. Vi måste i stället investera i vägnäten, inte försämra rörligheten för medborgarna genom att göra så det tar längre tid att förflytta sig på våra vägar. Därför är det ett mycket välkommet och bra beslut av Trafikverket att stoppa planerna på hastighetssänkningar.

Per Schöldberg, Riksdagsledamot (C)

Andreas Olsson, Kommunalråd (C), Växjö

Lars-Ove Johansson, Kommunalråd (C), Ljungby

Anna Johansson, Oppositionsråd (C), Tingsryd

Angelica Karlsson, Kommunalråd (C), Lessebo