Annons

Centerpartiet vill se fler småskaliga skolor för trygghet och studiero

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och måste hålla hög klass. Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.
Debatt • Publicerad 7 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är viktigt att kunna välja mellan skolor med olika profiler och storlek utan att tumma på likvärdigheten” skriver artikelförfattarna.
"Det är viktigt att kunna välja mellan skolor med olika profiler och storlek utan att tumma på likvärdigheten” skriver artikelförfattarna.Foto: Henrik Montgomery/TT

Centerpartiet har ett fokus på att möta elevernas behov, vi har höga mål om kunskapsinhämtning och högt ställda kvalitetskrav. Som politiker har vi ett ansvar att ge alla våra duktiga lärare bättre arbetsvillkor och möjligheter att ge våra elever bästa tänkbara start i livet.

Centerpartiet i Växjö vill därför satsa på att:

Annons

• Se till de småskaliga fördelarna när vi planerar för en växande kommun. De nya skolor som planeras i Växjö stad kan inte alla bli storskolor. Det handlar om att varje elev ska få bli sedd, att rektor och ledning har möjligheter att ha grepp om verksamheten, att elever och lärare känner trygghet och att det finns studiero för inlärning.

• Utveckla de mindre skolorna som finns runt om i vår kommun. Vi ser i prognoserna att elevantalet ökar på landsbygden och det är därför viktigt att vi bygger och skapar attraktiva skolor i alla kommundelar. Centerpartiet är beredda att göra de investeringar som krävs för att skapa hållbara skolmiljöer i hela kommunen under nästa mandatperiod.

• Ett aktivt och fritt skolval. Att få välja vilken skola man vill gå på ser vi som en självklarhet. Vi värnar och vill utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Dock är det viktigt att vi ställer tydliga krav på huvudmännen – både kommunala skolor och friskolor. Centerpartiet vill att skolor som inte uppfyller kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än i dag.

• Vi vill införa omvänd skolskjuts. Vi vill erbjuda elever som bor i staden att kunna få gå på någon av våra fantastiska landsbygdsskolor i en ny spännande miljö. Det får inte bara ensidigt i debatten handla om att eleverna från landsbygden ska skjutsas till stan.

Det behövs olika skolor för att passa olika familjer och deras barn. Det är viktigt att kunna välja mellan skolor med olika profiler och storlek utan att tumma på likvärdigheten.
Det är ett tufft arbete vi har framför oss. Men vi har tålamod och kommer inte att ge oss förrän alla elever når framgång i skolan.

Andreas Olsson, (c) kommunalråd.

Tina Sturesson, (c) ledamot i Utbildningsnämnden i Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons