Annons

Dags för återblick och framåtblick i Region Kronoberg

Under de senaste sju månaderna har regionens politiker tagit beslut som kommer att påverka alla oss kronobergare i årtionden.
Insändare • Publicerad 12 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centralsjukhuset Kristianstad, ett exempel på sjukhusbyggnad där man volymmässigt kan utvecklas, enligt Nils-Erik Nilsson.
Centralsjukhuset Kristianstad, ett exempel på sjukhusbyggnad där man volymmässigt kan utvecklas, enligt Nils-Erik Nilsson.Foto: Bosse Nilsson

Är lokalsituationen inom sjukvården så akut att man måste ”snedda” med lagar och byggregler och därför ej kan invänta den demokratiskt beslutade processen? Man låter tjänstemän underteckna ett avtal med Skanska om projektering i miljardklassen. Utan att det finns en byggbar tomt.

Det finns redan i dag ett lokalmässigt fungerande om ej optimalt akutsjukhus, CLV, men dess allvarliga brister ligger på avsaknaden av tillräckligt många fastanställda, teambärande personalgrupper. Brist på personal och för många vikarier som blir mer betalda än ordinarie personal. Detta riskerar att förstöra den personliga och sjukvårdsbärande utvecklingen.

Annons

Det gäller att skapa en vi-känsla i stället för en administrativ, kontrollerande överbyggnad och att låta personalen få utveckla sina vårdande kvaliteter i stället för sina datorkunskaper.

Varför blev de läkare, sjuksköterskor och undersköterskor om de inte längtade efter att hjälpa andra behövande medmänniskor? Inte kan det bara vara för lönen eller för arbetstiderna?

Ni gamla och nya regionpolitiker måste bli tydligare i era prioriteringar och visa oss väljare i praktiken det som ni ofta säger, att patienten och personalen går före byggnation.

SLUTA att använda Helsingborgs sjukhus som skräckexempel på byggnation.

Deras landstingspolitiker lät på 1970-talet, trots klokare landstings varningar, planera och bygga ett sjukhus som saknade praktiska och volymmässiga utvecklingsmöjligheter. Till exempel så göt man in avloppsrören i betongstommen med stora bullerproblem som följd vid minsta ombyggnad.

När de sedan på 2000-talet skulle bygga om i större omfattning så kom de gamla synderna att stoppa detta. Tyvärr medförde en toppstyrd organisation att byggandet stoppades alltför sent.

Det finns andra mer lyckade exempel i Sundsvall, Skövde, Kristianstad, Gävle, Vrinnevi i Norrköping och NÄL i Trollhättan. Sjukhusbyggnader där man volymmässigt kan utvecklas.

I Räppealternativet finns inga skyddsrum, ingen helikopterplatta och inget parkeringshus trots kostnadskalkyl på 7,9 miljarder. Däremot finns där sankmark med 17 meter pålningsdjup inklämd mellan väg 23, järnvägen och Mörrumsån.

Satsa inte mer pengar i Räppeprojektet! Hittills har minst 280 miljoner lagts ut och nu fortsätter misshushållningen i rask takt med ansenliga miljoner varje månad.

Utred grundligt CLV-alternativet för att se dess utvecklingsmöjligheter och prioritera kraftfullt den nära primärvården för att snarast uppnå Socialstyrelsens rekommendation på 1100 invånare per fast läkare på varje vårdcentral.

Annons

Detta leder i längden till billigare vård och nöjdare och tryggare patienter, särskilt för de som är 65 och uppåt.

Så stoppa omedelbart projekteringen av Räppe sjukhus innan ytterligare hundratals miljoner är uppätna.

Nils-Erik Nilsson, kronobergare

Annons
Annons
Annons
Annons