Debatt: Därför behövs flygplatsen i Växjö

Ordförande för Växjö Småland Airport AB, Roland Gustbee (M), försvarar flygplatsen från dem som ifrågasätter den.
Debatt • Publicerad 10 maj 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö Småland Airport.
Växjö Småland Airport.Foto: Ebba Sund

Växjö Småland Airport och andra regionala flygplatserna ifrågasätts från flera håll. De vanligaste argumenten grundar sig i miljöhänsyn där flygets klimatpåverkan är det främsta argumentet, men även buller och alternativ användning av flygplatsernas mark framkommer. Det andra argumentet är främst ekonomiskt där det ifrågasätts att skattebetalarna ska subventionera flyget. Jag återkommer till dessa argument men vill först diskutera vad det regionala flyget för med sig i positiv väg.

Den första fördelen är samhällsskyddet. Flygplatsen i Växjö möjliggör flera viktiga funktioner inom samhällsskyddet. Ambulansflyg behöver någonstans att landa i närhet till större sjukhus. Ambulansflyget är en växande verksamhet och vartefter fler områden utpekas som nationellt högspecialiserad vård, ökar också avståndet till dessa instanser eftersom de finns på högst fem platser i landet. Det finns också behov av att kunna flyga till och från utländska sjukhus.

Brandflyget är en annan viktig funktion som inte är aktuell så ofta men är desto viktigare när det behövs. Senast 2018 baserades brandflyget i Växjö för att kunna bekämpa skogsbränder. Klimatforskare pekar också på att riskerna för skogs- och gräsbränder ökar när klimatet blir varmare. Det säger sig själv att närhet till en flygplats ökar brandflygets effektivitet.

Även försvaret behöver våra regionala flygplatser för trupp och materieltransporter. Dessa funktioner ses som viktiga statliga funktioner och därför har staten pekat ut ett antal flygplatser som beredskapsflygplatser. Ännu så länge finansierar dock inte staten kostnaden för att hålla beredskap dygnet runt, året runt.

”Besöksnäringen gynnas av de regionala flygplatserna för både turister och affärsresenärer är mer benägna att besöka regioner dit de kan flyga.”
Roland Gustbee (M).
Roland Gustbee (M).Foto: Pressbild/Region Kronoberg

Den andra viktiga funktionen som Växjö Småland Airport tillför är tjänsteresor inrikes och utrikes. Även om många möten kan genomföras digitalt kommer fysiska resor vara nödvändiga för att träffa kunder, leverantörer, kollegor mm. Att kunna resa från eller till en regional flygplats sparar mycket tid för den som reser. Många gånger är det en förutsättning för att resan ska hinnas med över huvud taget.

Den sista stora nyttan vill jag kalla regional attraktivitet. Den kan i sin tur delas upp i dem som reser hit tillfälligt och dem som bor här men vill ha möjligheten att flyga här ifrån.

Besöksnäringen gynnas av de regionala flygplatserna för både turister och affärsresenärer är mer benägna att besöka regioner dit de kan flyga. Många hotellnätter genereras av resenärer som kommer med flyget och det genereras i sin tur sysselsättning.

Attraktiviteten är också viktig för möjligheten att attrahera och rekrytera kompetent arbetskraft. Människor som kan tänka sig att flytta till en ort för jobbet vill också kunna resa därifrån på ett smidigt sätt. Här är charterflyg, lågprisflyg och reguljärflyg inrikes lika viktiga. En veckas charterresa till Medelhavet kostar ofta en dags semester mindre från Växjö än från Kastrup eller Landvetter. Det betyder mycket!

Miljöargumenten mot flyget är ofta förenklade. Visst genererar en flygresa oftast mer växthuseffekt än motsvarande tågresa, men om tidsåtgången gör att tågresan inte blir för kostsam måste flyget vara ett alternativ. Miljöinvesteringarna i världen behöver mycket kapital och en del av det kan komma från klimatkompensation. Samtidigt driver vi på för ett mer miljövänligt flyg, där biobränsle och elektriska flygplan kan bidra till att minska klimatpåverkan.

När det gäller finansieringen måste flyget ses som en del av infrastrukturen. Ingen begär att en väg eller järnvägsinvestering ska bära sina kostnader direkt. Det samma borde gälla flyget. Den större samhällsnyttan borde vara det som fäller avgörandet om investeringen är lönsam eller inte.

Roland Gustbée (M)

Ordförande Växjö Småland Airport AB

Ordförande för regionfullmäktige