Annons

Debatt: ”De är de enda som idag kan rädda ruinen”

Statens Fastighetsverk är beredda att sälja Kronobergs slottsruin. Växjö kommun och Region Kronoberg är de enda som kan köpa och rädda ruinen, skriver Gunnar Nordmark (L).
Debatt • Publicerad 7 juli 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Norrsken vid Kronobergs slottsruin.
Norrsken vid Kronobergs slottsruin.Foto: Arkiv

Roland Gustbée (M) skriver klokt och engagerat om vikten av att bevara Kronobergs slottsruin och se till att den åter blir öppen för besök.

Kronoberg är en del inte bara av Växjös och Kronobergs kulturarv. Ruinen berättar också om tillblivelsen och utvecklingen av Sverige från när Sverige knappt ens var Sverige och fram till åtminstone 1600-talet eller till med fram till vår tid, lite beroende på vilket perspektiv berättaren väljer att ha.

Annons

Det starka engagemang som finns bland kronobergare och Växjöbor för den gamla ruinen är ett uttryck för den längtan som finns hos många, att kunna uppleva och rent bokstavligt ta på vårt kulturarv.

Statens Fastighetsverk har bestämt att låta ruinen förfalla. Det är helt i enlighet med de beslut som finns för hur Statens Fastighetsverk ska sköta de kulturminnen verket äger.

”I Europas övriga länder finns många goda exempel på lokalt engagemang för att bevara och utveckla kulturarvet.”
Gunnar Nordmark (L)
Gunnar Nordmark (L)Foto: Elvedin Basic

Både för nuvarande och för tidigare regering gäller de beslut riksdagen fattat om förvaltningen av vårt kulturarv. Det visar uttalanden från både tidigare och nuvarande ansvariga ministrar. Något större hopp om att staten ska ta sitt ansvar finns alltså inte.

Statens Fastighetsverk har samtidigt varit tydlig med att de är beredda att sälja ruinen.

Det finns idag bara två tänkbara köpare som var för sig eller tillsammans kan förvärva den gamla biskopsborgen och tillföra de ekonomiska medel som krävs för att rusta upp den.

Det är Växjö kommun och Region Kronoberg. De är de enda som idag kan rädda ruinen, men de kan ta hjälp av oss kronobergare och Växjöbor.

I Europas övriga länder finns många goda exempel på lokalt engagemang för att bevara och utveckla kulturarvet.

Nationella eller lokalt förankrade sammanslutningar tar ofta ett stort ansvar. En vänförening för Kronobergs slott skulle ge alla de Växjöbor och kronobergare som bryr sig om ruinen möjlighet att bli delaktiga i bevarandet och utvecklandet av den.

Ett rätt utformat lokalt ägande begränsas inte av de regler som SFV har. Det öppnar för sponsring och för större privata donationer, vilket inte är ovanligt i resten av Europa.

Jag hoppas att Roland Gustbée och jag tillsammans med alla andra politiker som bryr sig om vårt kulturarv och framför allt med alla medborgare som tycker detta är viktigt, får Växjö kommun och Region Kronoberg att ta sitt ansvar och köpa ruinen för att bevara den, öppna för besökare och utveckla verksamheten.

Gunnar Nordmark (L)

Annons
Annons
Annons
Annons