Annons

Debatt: Fastighetsägare slänger vackra och fullt funktionsdugliga fönster

Samuel Palmblad och Ludwig Svensén från Kulturparken Småland skriver i en debattartikel att de ”stort vemod noterar hur otaliga fastighetsägare slänger vackra och fullt funktionsdugliga fönster”.
Debatt • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Smålands museum i Växjö.Foto: David Johansson

Riksantikvarieämbetet, Sveriges byggnadsvårdsförening och landets länsmuseer har gemensamt valt att arrangera en fönsterrenoveringsdag den 30 maj varje år. Tanken är att över hela landet visa på fördelarna med att bevara och renovera istället för att byta till nya fönster.

Det är både med förvåning och stort vemod vi noterar hur otaliga fastighetsägare slänger vackra och fullt funktionsdugliga fönster. Trenden har eskalerat och i otaliga reklamkampanjer i radio, TV och tidningar erbjuds en uppsjö av fönster från en rad skilda tillverkare. Underhållsfria fönster verkar vara svaret på alla våra problem där konstruktionen bygger på en blandning av plast och aluminium, möjligtvis består kärnan av snabbväxande trä. De supersläta floatglasen i tre lager skapar intetsägande och sterila ytor, uttrycket husets ögon känns inte längre positivt värdeladdat.

”Var rädda om era gamla träfönster, de betyder så mycket för upplevelsen av huset, virket är överlag av ypperlig kvalitet, formerna är smäckra och glasen levande.”
”Underhåll dem när behov finns, täta kring dess karmar och eftersträvas bättre energivärden”, skriver Samuel Palmblad (bilden) och Ludwig Svensén i en debattartikel.Foto: Mikael Eklund
Annons

Naturligtvis kan påståendet upplevas raljerande och generaliserande men att i särskilt äldre bebyggelse sätta in dessa fönster med kraftiga proportioner, vita plastkarmar och påklistrad spröjs är i våra ögon ytterst olyckligt. I tider då vi uppmanas att hushålla med jordens resurser anser vi det lämpligt att istället vårda sina ursprungsfönster. Underhåll dem när behov finns, täta kring dess karmar och eftersträvas bättre energivärden så kan exempelvis innerbågens glas ersättas med så kallade lågemissionsglas. I hus med självdrag kan dessutom supertäta fönster rubba den nödvändiga luftcirkulationen. Om byte ändå bedöms nödvändigt kan traditionella träfönster av modern standard ännu beställas.

Ur ett livcykelperspektiv är ett byte till aluminium- eller PVC-fönster en miljöförlust. Materialen kräver mycket energi vid tillverkning samt tillsatser av kemikalier. Även fler miljöbelastande transporter måste räknas in vid tillverkningen. När aluminium- och PVC-fönstren är uttjänta blir de åter miljöbelastande genom resurskrävande återvinning.

Var rädda om era gamla träfönster, de betyder så mycket för upplevelsen av huset, virket är överlag av ypperlig kvalitet, formerna är smäckra och glasen levande. Erfarenheterna visar att energiförlusterna kan reduceras med förhållandevis enkla medel samt att det inte finns något som kan betraktas som underhållsfritt på ett hus. Landets kulturmiljövårdande organisationer har för första gången samverkat i denna fråga, en fråga vi menar har stor betydelse för vårt byggnadshistoriska arv.

1:e antikvarie Samuel Palmblad

Byggnadsantikvarie Ludwig Svensén

Kulturparken Småland/Smålands museum

Annons
Annons
Annons
Annons