Annons

Debatt: ”Hög tid att vi belyser psykisk ohälsa bland ungdomar i Alvesta kommun”

”Vi kan inte längre blunda för det faktum att psykisk ohälsa bland ungdomar är en växande och påträngande fråga”, skriver representanter för majoriteten i Alvestas utbildningsnämnd.
Debatt • Publicerad 16 november 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är dags att vi gemensamt kämpar för att säkerställa att Alvestas unga inte längre känner sig övergivna i sin kamp mot psykisk ohälsa” Frida Christensen (S), ordförande i utbildningsnämnden, skriver en debattartikel tillsammans med övriga majoritetsrepresentanter i utbildningsnämnden.
”Det är dags att vi gemensamt kämpar för att säkerställa att Alvestas unga inte längre känner sig övergivna i sin kamp mot psykisk ohälsa” Frida Christensen (S), ordförande i utbildningsnämnden, skriver en debattartikel tillsammans med övriga majoritetsrepresentanter i utbildningsnämnden.Foto: Anna Karolina Persson

Vi kan inte längre blunda för det faktum att psykisk ohälsa bland ungdomar är en växande och påträngande fråga. Det är hög tid att vi belyser detta ämne och tar konkreta åtgärder för att hjälpa de unga generationerna i Alvesta Kommun.

Det är hjärtskärande att se att allt fler unga kämpar med ångest, depression och andra former av psykisk ohälsa. De möter en komplex värld som ofta sätter enorm press på dem, från akademiska förväntningar till sociala medier och jämförelse med andra. Resultatet är att många känner sig ensamma, osäkra och överväldigade.

Annons

I stället för att stigmatisera eller förneka problemet måste vi agera. Först och främst, behöver vi öppna dialogen om psykisk hälsa med våra ungdomar. De måste känna sig trygga nog att prata om sina känslor och upplevelser därför utreder vi möjligheten till en elevhälsogaranti med syftet att elever ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Utredningen ska också undersöka möjligheten att erbjuda hälsosamtal med inriktning mot psykisk hälsa. Skolor, föräldrar och samhället som helhet har ett ansvar att erbjuda stöd och resurser.

”Ungdomarna är vår framtid, och deras välbefinnande är avgörande för samhällets framgång”

Det innebär att tillhandahålla en miljö där det är okej att söka hjälp och att bryta ned hinder som hindrar ungdomar från att få den vård de behöver. Barn och elevhälsan i Alvesta kommun ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Det är också avgörande att regeringar och myndigheter prioriterar psykisk hälsa genom att tilldela tillräckliga resurser för att hantera problemet. Det inkluderar utbildning om psykisk hälsa, tidig intervention och tillgänglighet till kvalificerad vård.

Ungdomarna är vår framtid, och deras välbefinnande är avgörande för samhällets framgång. Det är dags att vi gemensamt kämpar för att säkerställa att Alvestas unga inte längre känner sig övergivna i sin kamp mot psykisk ohälsa. Låt oss ge dem hopp och stöd, och på så sätt bygga en bättre framtid för alla.

Det är hög tid att agera nu. Låt oss tillsammans kämpa för ungdomars psykiska hälsa och se till att de får den hjälp och det stöd de förtjänar i hela Alvesta Kommun.

Majoriteten i Utbildningsnämnden i Alvesta Kommun

Frida Christensen Ordförande (S)

Sofie Årdh Ledamot (S)

Golnoush Lundén Faez 1e vice Ordförande (C)

Jessica Johansson Ersättare (KD)

Annons

Josefine Ljungqvist Ledamot (KD)

Eva Nilsson Ersättare (C)

Björn Nilsson Ledamot (V)

Eglantina Pupuleku Ersättare (S)

Jörgen Skantz Ledamot (S)

Anel Glavovic Ersättare (S)

Emma Känno Ledamot (S)

Yvonne Martinsson Ersättare (S)

Annons
Annons
Annons
Annons