Annons

Debatt: ”Kronobergs skogsägare bör väga in klimatförändringarna i skogsskötseln”

”SMHI:s prognoser visar att en normal svensk sommar i slutet av seklet på många sätt kan likna sommaren 2018”, skriver bland annat Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Kronoberg
Debatt • Publicerad 9 juli 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vattenbombning med hjälp av helikoptrar vid en utav de många skogsbränder som skedde sommaren 2018.
Vattenbombning med hjälp av helikoptrar vid en utav de många skogsbränder som skedde sommaren 2018.Foto: Mats Andersson/TT

Trots klimatförhandlingar och politiska löften fortsätter de globala växthusgasutsläppen att öka. Förra året släppte vi människor ut mer koldioxid i atmosfären än någonsin tidigare. Att nå Parisavtalets mål om att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur blir alltmer avlägset.

Det svenska klimatet kommer att bli både varmare och blötare i framtiden. Men variationerna blir stora – där det redan är torrt idag kommer det sannolikt att bli ännu torrare, med ökad brandrisk som följd.

Annons

SMHI:s prognoser visar att en normal svensk sommar i slutet av seklet på många sätt kan likna sommaren 2018 – då stora delar av landet drabbades av svår torka, omfattande skogsbränder och därefter kraftiga översvämningar.

”Alla Kronobergs skogsägare har chans att påverka utvecklingen för skogen”
Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Kronoberg.
Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Kronoberg.Foto: Pressbild: Skogssällskapet

Som skogsägare i Kronoberg är det hög tid att väga in klimatförändringarna i all din skogsskötsel. Från Skogssällskapets sida vill vi uppmana dig att:

• Planera vattnets väg. Vatten kommer att vara en begränsande faktor för skogstillväxten i framtiden. Därför är det viktigare än någonsin att lagra vatten i landskapet genom återställande av våtmarker och att se över dina dikessystem så att de hjälper skogen både vid längre torka och kraftiga regn.

• Föryngra klimatsmart. Mark som är på gränsen till för torr för gran idag kommer med största sannolikhet vara alldeles för torr om 30–50 år. Där passar antagligen tallen bättre. Men se dig också omkring – vilka andra trädslag finns det som kan vara intressanta att testa?

• Våga variera. Även om dagens virkesindustri är väldigt fokuserad på barrträ så ökar intresset för lövvirke och det är klokt att sprida riskerna genom större variation i skötseln. Tänk på att det kan vara bättre att plantera flera olika trädslag på hygget och fundera över om det kan passa att sköta vissa bestånd hyggesfritt.

• Tänk på tillgängligheten. Med ett bra vägsystem minskar du risken för körskador när tjälperioden påverkas av klimatförändringarna. Du får naturliga brandgator på fastigheten och bättre förutsättningar att bekämpa en skogsbrand.

Skogen vi planterar idag kommer att vara fullvuxen i ett klimat som är betydligt varmare, med torrare somrar och blötare höstar, kortare tjälperiod (eller ingen alls) och större risk för stormar. Trots att det låter dramatiskt finns det hopp. Alla Kronobergs skogsägare har chans att påverka utvecklingen för skogen, så att den kan växa livskraftigt också i framtiden. Se till att ta den chansen.

Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet i Kronoberg

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef Skogssällskapet

Annons
Annons
Annons
Annons