Annons

Debatt: ”Nej till onödig och dyr SFI-utbildning”

Växjös rödgröna styra ska starta upp SFI-utbildning i kommunal regi. Alliansen säger nej.
Debatt • Publicerad 12 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Suzanne Frank (M).
Suzanne Frank (M).Foto: Arkivbild

Växjö kommun har en auktorisationsmodell för Komvux som innebär att flera privata ubildningsanordnare erbjuder olika utbildningar, däribland SFI-undervisning. Denna modell infördes 2017 av det dåvarande alliansstyret främst för att den kommunal vuxenutbildningen inte höll måttet och fungerade dåligt men också för att öka elevernas valfrihet mellan olika utbildningar.

Modellen i Växjö har hela tiden varit en nagel i ögat på det nuvarande styret, S, V, MP. Miljöpartiet var dock delaktig beslutet 2017 men har uppenbarligen ändrat sig igen. Sedan man övertog makten i förra valet har inriktningen varit att starta undervisning i kommunal regi. Nu är beslutet tagit i Nämnden för Arbete och Välfärd att starta SFI-undervisning Studieväg 1 i egen regi, vilket M, KD och L motsatt sig.

Annons

Att starta en helt ny organisation för SFI är både onödigt och dyrt för skattebetalarna. Den kommer dessutom att ske utanför den auktorisationsmodell som finns i Växjö kommun. Enligt vår uppfattning sker detta huvudsakligen av ideologiska skäl. Det innebär rekryteringar av nya lärare, nya lokaler och läromedel m m som kommer att kosta många miljoner kronor av skattemedel de kommande åren utöver den befintliga auktorisationen av Komvux.

”Att i detta tuffa ekonomiska läge ytterligare riskera att försämra ekonomin med en ny kostsam organisation är oansvarigt.”

Den grupp elever det handlar om, cirka 100 personer, har dålig progression i inlärningen av det svenska språket och är en heterogen grupp med undermålig skolunderbyggnad, cirka 1-5 år, från sina hemländer. Vi är överens om även från oppositionens sida att dessa personer behöver olika insatser, som bland annat arbetsmarknadsinsatser, utöver svenskundervisningen. Men detta skulle mycket väl även kunna ske inom ramen för den befintliga organisationen för Komvux i Växjö. Från vår sida har vi till exempel föreslagit att SFI skulle kunna ske ute på praktikplatserna för att stärka bland annat kunskaper i yrkessvenska och liknande.

Det sker kontinuerlig dialog mellan huvudmannen, Växjö kommun, och de privata anordnarna och i de kvalitetsuppföljningar som sker kan åtgärder sättas in för att förbättra progression och de mål som finns för undervisningen. Det finns dock stora problem med avbrott i SFI-undervisningen som leder till att många elever inte har kontinuitet i sin undervisning och därmed i sitt lärande. Detta har uppmärksammats av oss i oppositionspartierna, där vi bland annat föreslagit att det måste ske när och närvarokontroll för dem som uppbär ekonomiskt bistånd. Idag saknas en fungerande kontroll.

I det senaste delårsbokslutet för Nämnden för Arbete och välfärd prognosticeras ett underskott på 14,5 miljoner kronor för nämndens verksamhet. Att i detta tuffa ekonomiska läge ytterligare riskera att försämra ekonomin med en ny kostsam organisation är oansvarigt. Den grupp som nu ska ingå i den nya organisationen för SFI i egen-regi är dessutom en grupp som inte kommer att öka i och med den borgerliga regeringens omläggning av migrationspolitiken. Detta bidrar också i hög grad till att vi säger nej till att starta en helt ny och kostsam organisation.

Från oppositionen har vi föreslagit att arbetsmarknadsinsatserna inom kommunen måste breddas för att öka möjligheterna att nå målet med jobb inom den reguljära arbetsmarknaden. Ska vi kunna behålla den svenska välfärden måste alla som kan arbeta och bidra! Idag sker arbetsmarknadsinsatser huvudsakligen inom omsorgen och utbildningssidan men måste enligt vår uppfattning ske inom kommunens alla verksamheter, som till exempel inom samhällsbyggnadsförvaltningen. En sådan åtgärd skulle vara mycket positiv för dessa elever som skulle kunna tillgodogöra sig meningsfull sysselsättning trots mycket bristfälliga kunskaper i svenska språket.

Suzanne Frank, (m) 2 v ordförande i Nämnden för Arbete och välfärd (NAV)

Pia Philipsson, (m)

Irene Bladh,(m)

Simon Swalander, (m)

Per-Olof Hjälmefjord (kd)

Annicka Stacke (L)

Annons
Annons
Annons
Annons