Annons

Debatt: ”Nu måste vi tillsammans ta ansvar för att rädda våra kärnverksamheter”

Detta skriver oppositionen i Uppvidinge kommun, bestående av M, LPO, V och S, i en gemensam debattartikel efter att deras budget antagits av kommunfullmäktige.
Debatt • Publicerad 27 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Uppvidinge kommun.
Uppvidinge kommun.

Vi står inför en utmanande ekonomisk situation i vår kommun. Det är nu hög tid att vi tar nya vägar, gör andra val och ser nya möjligheter. Att fortsätta på den inslagna vägen kommer bara att leda oss till samma resultat – en okontrollerad stor ekonomisk förlust vid årsskiftet 2024 och 2025.

Vi behöver agera annorlunda för att få ett annorlunda resultat. Vi vill ha utveckling, inte stagnation.

Annons

Det är inte svårt att förstå den svåra situation som kommunens minoritetsstyre och kommunalrådet befinner sig i, där de kommer att tvingas leda kommunen baserat på förslag som de själva inte har varit delaktiga i att utforma. Det är förståeligt att de saknar en djupare förståelse för de förslag som ligger i den antagna Räddningsbudget. Men nu måste vi tillsammans ta ansvar för att rädda våra kärnverksamheter – förskola, skola och omsorg – och samtidigt ta oss ur den ekonomiska krisen.

Tyvärr väntar vi stora underskott inom välfärds- och omsorgsnämnden. Nämnden och förvaltningen blöder pengar och man gjort bedömningen att kommunen närmar sig ett historiskt stort underskott. Prognosen för 2024 är ett minusresultat på cirka 50 miljoner kronor.

”Det är därför mycket olyckligt att kommunalrådet direkt efter kommunfullmäktige väljer att försöka blockera möjligheten för oppositionen att ha uppföljande möten med respektive förvaltning.”

När vi antog oppositionens budget i kommunfullmäktige i juni hade vi inte alla siffror helt klara, eftersom de först vid årsskiftet presenteras. I hela bakgrundsarbetet till budgetförslaget har vi i oppositionen hela tiden i våra överväganden haft med oss de stora underskotten i välfärds- och omsorgsnämnden. Att vi skjuter till cirka 14 miljoner till välfärds- och omsorgsnämnden kommer inte att räcka för att balansera underskottet. Det är välfärds- och omsorgsnämnden som får de största utmaningarna, inte barn- och utbildningsnämnden som kommunalrådet felaktigt påstod i en artikel i Smålandsposten förra veckan.

Exakt vilka åtgärder vi kommer att vidta framöver återkommer vi med under hösten, när detaljerna tagits fram. Vi kan komma att behöva säga upp personal, men vi kommer att prioritera kärnverksamheten först. Det är därför mycket beklagligt att kommunalrådet går händelserna i förväg och uttalar att ett varierat antal personer (50, 30, 20?) kommer behöva sägas upp inom barn- och utbildningsnämnden och att minoritetsstyret inte ser några andra effektiviseringsåtgärder för kommunens ekonomi än att dra ner på personal.

Oppositionen har under budgetarbetet föreslagit andra förslag som vi är redo att lyfta in i det fortsatta budgetarbetet, och förväntar oss att arbetet sker transparent och demokratiskt. Det är därför mycket olyckligt att kommunalrådet direkt efter kommunfullmäktige väljer att försöka blockera möjligheten för oppositionen att ha uppföljande möten med respektive förvaltning. Detta är mycket problematiskt, rentav ekonomiskt och demokratiskt oansvarigt! Rätten för oppositionspolitiker att träffa förvaltningarna är en grundläggande del av en sund och fungerande kommunal demokrati. Det bidrar till öppenhet, ansvarsutkrävande, och ett inkluderande beslutsfattande att hela Räddningsbudgetens förslag och bakgrundsmaterial kommer förvaltningarna till del. Genom att upprätthålla denna rättighet säkerställer vi att alla röster blir hörda och att kommunen styrs på ett sätt som gynnar alla invånare.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar och framgångsrik framtid för vår kommun. Det kräver mod, samarbete och viljan att tänka nytt.

Jessica Rask, Gruppledare Moderaterna

Sven-Olof Svensson, Gruppledare Lpo

Matthias Sjöberg, Gruppledare Vänsterpartiet

Peter Danielsson, Gruppledare Socialdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons