Annons

Debatt: ”Ny lag kräver brottsförebyggande arbete från kommunerna - det är ytterst välkommet”

”Men först och främst: lyssna på det lokala näringslivet!” Det är Företagarnas råd till kommunerna i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 13 juli 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Kronoberg.
Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Kronoberg.

Sommaren betyder möjligheter för många företagare, men tyvärr också för brottslingar. Stölder, inbrott och bedrägerier är sommarplågor som är svåra att undvika. Under lång tid har vi på Företagarna lyft att lagar och regler ofta innebär en betungande del av företagandet. Blanketter, administration och myndighetskontakter slukar energi som hade kunnat gå till att växa och utveckla företaget.

Men! Ibland händer det faktiskt att det kommer nya lagar och regler som efterfrågas av näringslivet. Du som läser detta kanske inte märkte av det - men sommarnatten mellan den sista juni och första juli trädde en ny lag i kraft som ger alla Kronobergs kommuner ett ansvar för brottsförebyggande arbete. Det är ytterst välkommet, men också bara en början.

”Kommunerna måste nu ta sitt uppdrag på allvar”
Annons

Det kan låta som en självklarhet; som en del i den kommunala verksamheten finns många delar som berör brottsförebyggande arbete, till exempel skolan, socialtjänst och samhällsbyggnad. Men fram till nu har kommunerna saknat ett lagstadgat ansvar.

Den nya lagen innebär att Kronobergs kommuner ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens gränser och sedan ta fram en åtgärdsplan för att förebygga brott. Kommunerna ska också verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer.

Kommunerna måste nu ta sitt uppdrag på allvar och mäkta med att se hela bilden. Som vi ser det är det helt avgörande att kommunerna, tillsammans med den lokala polisen, involverar det lokala näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Om inte detta görs är vi övertygade om att den nya lagen blir fullkomligt verkningslös.

När brottsligheten tar resurser från företagare drabbar det inte bara den enskilda företagaren utan hela samhället i form av minskad samhällsservice. Om inte den nedåtgående spiralen stoppas blir följden ett nedlagt företag och ännu en utebliven möjlighet att få fler i sysselsättning.

Om vi vill förebygga brott och skapa trygghet är närvaron av lokala välmående företag medicinen. Därför ska det i varje kommun finnas en funktion med ansvar för näringslivets säkerhet och trygghet. Ett positivt exempel där det tas viktiga steg är Järfälla kommun där de gör riktade mot näringslivet. Järfälla är också först ut i landet med grannsamverkan för företagare.

Företagarnas sommarläxa till regionens kommuner är att söka upp och lära av de goda exempel som redan finns, men också att fråga sig vilka kreativa åtgärder som kan vidtas i den egna kommunen. Men först och främst: lyssna på det lokala näringslivet!

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg

Pontus Lindström, brott- och säkerhetsexpert, Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons