Annons

Debatt: ”Räppeprojektet hade många brister”

Bo Bergsjö och Gunnar Nordmark, Liberalerna, diskuterar problemen kring Räppeprojektet nu när saken har utvärderats.
Debatt • Publicerad 14 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här var det tänkt att det nya sjukhuset i Räppe skulle se ut.
Så här var det tänkt att det nya sjukhuset i Räppe skulle se ut.Foto: Region Kronoberg

Sammanlagt har Räppeprojektet kostat skattebetalarna i Kronobergs län runt 400 miljoner kronor. Nu har en extern analys skett och kritiken är förödande. Det blev mycket dyra lärdomar.

Ett sjukhus behöver alltid utvecklas eftersom det kommer ny teknik och nya metoder. Det fanns en sådan plan för Växjö lasarett om successiv förnyelse. Hösten 2018 presenterade tjänstemän inofficiellt den nya tanken att bygga ett helt nytt sjukhus, som kom att bli Räppealternativet. Det presenterades efter valet – har aldrig diskuterats i ett val – och uppdrag gavs från politikerna. Alla beslut skulle snabbt bli klara före valet 2022.

Annons

En viktig studie gjordes av konsultbolaget Sirona, som hittills ersatts med 73 miljoner för sina insatser. Konsulten kom med många teorier om hur vården skulle förändras. Detta gav en stor teoretisk potential till effektivare vård som skulle ge stora besparingar att delbetala det nya sjukhuset. De tänkta besparingarna har aldrig redovisats.

”Ledningen av projektet var inte optimal. Det blev inte effektivt och det var oklart vem som fattade beslut.”

Den yta som behövdes sattes från start till 105 000 kvadratmeter. Men projektet utgick från dagens CLV och lyckades inte hålla fast de nya teorierna. Byggfolket dominerade och vårdens innehåll kom in sent. När verksamheten kom in i projektet fanns inga riktlinjer och behoven blev önskelistor. Experterna planerade efter värsta- alternativen och allt växte. När dimmorna skingrades hade ytan ökat till 155 000 kvadratmeter – enbart detta ökade priset 50 procent. En jämförelse skulle göras med förnyelse av CLV. Denna gjordes av en annan konsult och blev inte jämförbar med Räppealternativet.

Under det sista året fanns inga uppdaterade prognoser över kostnader eller risker. Under planeringstiden gick projektet från knappt 5 miljarder till cirka 14 miljarder utan att den slutliga kostnaden blev klarlagd.

Ledningen av projektet var inte optimal. Det blev inte effektivt och det var oklart vem som fattade beslut. Några beslut om fördelningen mellan lasaretten i Ljungby och Växjö fanns inte. Även den viktiga frågan kring Nära vård har inte heller utretts.

Det kan konstateras utifrån den nu gjorda analysen att de politiker och ”föredettingar” som agerade emot projektet till stor del hade rätt.

• Kostnader och risker följdes inte upp.

• Beslut som fattades om Räppe, Ljungby och Nära vård var otillräckliga.

• Jämförelserna mellan CLV och Räppe var inte rättvisa.

• Byggintressena dominerade och vården kom in för sent.

• Förändringsprocessen inom vården kom inte med då man kopierade CLV.

Annons

• Beslutsunderlaget var svårt att överblicka och ibland för magert.

Naturligtvis har alla lärt sig mycket av denna process och förbättringar görs i framtidens planering. Mycket har också gjorts rätt. Hur mycket det kostade är oklart. En försäljning av tomten minskar förlusten, men alla delar i avvecklingen är inte avklarade.

Hastiga beslut mellan två val är dyrköpta.

Bo Bergsjö och Gunnar Nordmark, Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons