Annons

Debatt: ”Så många fina ord men lever Alvesta kommun upp till bråkdelen av det man utlovar?”

Alvesta Alternativet skriver i en debattartikel att den politiska ledningen tar beslut som går stick i stäv med vad som står i officiella handlingar från de styrande.
Debatt • Publicerad 12 juli 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alvesta kommun.
Alvesta kommun.Foto: Anna Karolina Persson

Under rubriken “Hållbar och attraktiv arbetsgivare” beskriver den politiska ledningen i Alvesta sitt förhållningssätt till sina medarbetare. Man skriver vidare att “En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kommunkoncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens.”

Man skriver vidare att “Vi ska arbeta för att bibehålla och stärka den fleråriga trenden med minskad personalomsättning och ökad sysselsättningsgrad för att bidra till att klara kompetensförsörjningen. Ett sätt är att fortsätta öka grundbemanningen och minska andelen timanställda, i kombination med fortsatt arbete med hållbara scheman.”

Annons

Vi fortsätter att citera från den politiska ledningens ambitioner i årets budget: “Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Ett gott ledarskap är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö och en vilja att utveckla verksamheten. Tillitsbaserad styrning och ledning där chefen ger utrymme för medarbetarnas delaktighet ska fortsätta att vara vägledande i Alvesta kommunkoncerns ledarskap.”

Så många fina ord men lever Alvesta kommun upp till bråkdelen av det man utlovar? Gång på gång upplever vi att den utlovade dialogen blir till en monolog från de styrande. Bara inom det område vi är verksamma ser vi att förvaltningen driver igenom sin vilja och sina lösningar utan vare sig dialog eller ens att lyssna på sina medarbetare.

Vi ser exempel från hemtjänsten och dess omorganisationer. Först i söder där man slår ihop Lönashult med Vislanda och skapar en ny organisation med utgångsläge i Vislanda. Följden blev att personal med kompetens valde att söka sig från organisationen.

”Resultatet blir minst sagt ohållbart där resultatet förmodligen blir arbetspass varannan helg.”

Nu är man i full färd med att göra samma tankefel i Alvesta och Moheda. Att lägga Alvesta 3 och Moheda under samma ledning utan att den av politiska ledningen utlovade dialogen skapar bara än mer missnöje hos den kompetenta personal man besitter. Vi är medvetna om att EU-direktiven om 11 timmars sammanhängande ledighet ställer till problem vid schemaläggninigen. Att då i samma veva går från 6 veckors schema till 4 veckors samtidigt som man skall försöka uppnå den politiska ledningens mål om att ta bort delade turer gör schemaläggningen än mer komplicerad.

Resultatet blir minst sagt ohållbart där resultatet förmodligen blir arbetspass varannan helg. Var finns dialogen? Var är medinflytandet? Var finns delaktigheten som utlovas?Varför lär man sig inte av gamla misstag? Hur gick det på Högåsen när man prövade 4-veckors scheman?

Sammalunda sker nu med aktiviteterna för de äldre på Furuliden. Tjänsten för aktiviteterna är tänkt att försvinna den 1 september. Pengar skall sparas är väl som vanligt motiveringen till indragningen, men vad detta innebär för de boendes livssituation. Aktiviteterna på Furuliden är en av få ljusglimtar för de boende. Att slå vakt om denna lilla men ändå betydelsefulla budgettpost är något som är värt att slåss för.

Till sist vill vi kräva att Lars-Olof Pettersson (S), som ordförande för omsorgsnämnden, också lyfter sådana här frågor till nämnden så att politiska beslut fattas i frågor som dessa. I synnerhet som förslagen går stick i stäv med vad som står i officiella handlingar från de styrande.

För Alvesta-Alternativet:

Britt Karlsson

Jolanta Johansson

Annons

Isabelle Svanberg

Lars-Olof Franzén

Jan-Erik Svensson

Annons
Annons
Annons
Annons