Debatt: Sätt ett hyrestak för studentbostäder

Svårigheterna med att finna en studentbostad i Växjö och i Sverige är i längden ett allvarligt problem för att säkra kompetens, skriver S-studenter i en debattartikel till SMP Opinion.
Debatt • Publicerad 24 maj 2023 • Uppdaterad 24 maj 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Delar av campus av Linnèuniversitetet i Växjö.
Delar av campus av Linnèuniversitetet i Växjö.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport är Växjö gul-listad. Det innebär att det är svårt att finna en bostad då man ska påbörja studier vid Linnéuniversitetet. Detta hämmar såväl samhället som individer som tvingas bo med ockerhyror eller tacka nej till studier. I längden är detta allvarligt för kompetensbristen.

Sverige har brist på bland annat sjuksköterskor, lärare och ingenjörer. Linnéuniversitetet är ett av de universitet som utbildar samtliga dessa yrkesgrupper och är därför ett viktigt universitet för Sveriges välstånd. Samtidigt lever över tre av fyra studenter på orter med brist på studentbostäder. För att minska bristen på samhällsbärande yrken måste fler ta steget att studera och då måste det byggas fler studentbostäder.

bild 1/3
Alexander Soto Runevall, ordförande Demos S-studenter Växjö.
Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter.
Johan Ekegren, bostadspolitisk talesperson S-studenter.
Alexander Soto Runevall, ordförande Demos S-studenter Växjö.
Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter.

Samtidigt har studenter svårt att klara ekonomin med nuvarande studiemedelsnivå om 12 052 kr i månaden. Hyran för studentbostaden är den största kostnaden och kan ligga på mellan 3 100-6 500 kr för den enskilde studenten. Med en sådan hyra är det inte lätt att ha råd med näringsrik mat eller kurslitteratur.

I detta ekonomiska läge tvingas vissa att ta hjälp av sina föräldrar eller offra pluggtimmar för att ta ett jobb vid sidan av. Vissa har inte den möjligheten och väljer därför att hoppa av sina studier. Den ekonomiska stressen är påtaglig bland studenter och spär på psykisk ohälsa hos en redan väldigt utsatt grupp.

Det är uppenbart att Sverige har problem som måste lösas nu. För det första, det byggs för lite studentbostäder. För det andra, många bostäder är för dyra för att studenter ska ha råd med att bo i dem.

”Det är uppenbart att regeringen och SD inte prioriterar att det ska byggas fler bostäder och därmed examineras fler sjuksköterskor, lärare och ingenjörer.”

För att komma till bukt med problemen kräver S-studenter tre reformer:

1. Återinfört och utvecklat investeringsstöd. De högerkonservativa såg till att avskaffa investeringsstödet 2021, som finansierat tusentals studentbostäder de senaste åren. Det är djupt beklagligt och kommer sänka byggtakten.

2. Bostadsbidrag för alla studenter. Många studenter väljer idag bort bostadsbidrag trots att de har rätt till det. Varför? Studenter saknar ekonomisk buffert och är rädda för att bli återbetalningsskyldiga.

3. Hyrestak för studentbostäder. Studiemedlet uppgår idag till 12 052 kr i månaden. Det är inte rimligt att ca 70 procent av dessa går till hyra. Vi kräver ett tak om 30 procent.

Samtidigt som S-studenter sitter på bra lösningar gör regeringen och SD ingenting åt bostadsbristen. Istället avskaffade de investeringsstöden och lade pengarna på att sänka skatten med 10 000 kr för Sveriges mest välbärgade. Det är uppenbart att regeringen och SD inte prioriterar att det ska byggas fler bostäder och därmed examineras fler sjuksköterskor, lärare och ingenjörer.

Sveriges handlingsförlamade regering till trots, fler bostäder och ett studentliv som går ihop är just vad Sverige behöver och det är detta som S-studenter kämpar för.

Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter

Johan Ekegren, bostadspolitisk talesperson S-studenter

Alexander Soto Runevall, ordförande Demos S-studenter Växjö