Annons

Debatt: ”Sju av tio bor helst i ett eget hus - ändå bygger vi på höjden”

”Många kommunpolitiker uppger att de vill prioritera byggandet av fler småhus. Ändå väljer man ofta att bygga på höjden istället för att satsa på småhus, trots att sju av tio helst bor i ett eget hus”, skriver David Johnsson och Gustaf Edgren från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
Debatt • Publicerad 11 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
David Johnsson vd på Trä- och möbelföretagen, TMF.
David Johnsson vd på Trä- och möbelföretagen, TMF.Foto: Pressbild: Juliana Fälldin

Många kommunpolitiker uppger att de vill prioritera byggandet av fler småhus. Ändå väljer man ofta att bygga på höjden istället för att satsa på småhus, trots att sju av tio helst bor i ett eget hus.

Det visar en undersökning från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, som vill se en uppdaterad egnahemsrörelse. TMF:s Politikerbarometer har tagits fram i samarbete med Demoskop och baseras på intervjuer med 4 000 kommun- och regionpolitiker i hela landet.

Annons

Bland kommunpolitikerna i Kronoberg ser 69 procent ett mycket eller ganska stort behov av fler småhus. 65 procent menar att det är kommunens uppgift att ta initiativ till ett ökat småhusbyggande. 64 procent lyfter fram småhusens förmåga att skapa en bättre social hållbarhet, alltså ökad trygghet.

Sverige har sedan länge ett extremt och internationellt avvikande fokus på att bygga små bostäder i stora hus. SCB rapporterade nyligen att nyproduktionen av lägenheter är 300 procent högre än byggandet av småhus och helt domineras av ettor och tvåor.

Samtidigt har tillverkningen av småhus under de senaste 20 åren varit det lägsta på ett sekel. Det säger sig självt att Sverige måste normalisera bostadsbyggandets inriktning och få en rimlig ökning av bostäder som hushållen föredrar. Men det handlar inte bara om att möta en efterfrågan, utan att också ta ansvar för en hållbar utveckling. En analys från TMF pekar på att småhusområden halverar koldioxidutsläppen per invånare i jämförelse med traditionell höghusbebyggelse, bland annat genom större inslag av trä och mindre förbrukning av gips, betong och stål.

”Nu gäller det att gå från ord till handling, att omsätta insikterna i praktiskt agerande.”
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMFFoto: Pressbild/ Juliana Fälldin

Ett eget hem ger ett inflytande över boendemiljön och skapar ett engagemang och ett ansvarstagande. De boende får en stark identifikation med grannskapet. Samhörigheten stimulerar förtroendefulla relationer och kan bidra till den sociala hållbarheten, öka integrationen och minska utanförskapet.

Just nu utsätts branschen för extraordinära påfrestningar. Inflationen, ränteuppgången och andra faktorer direkt eller indirekt kopplade till kriget i Ukraina har gjort att småhustillverkningen mer eller mindre upphört. En rad företag tvingas varsla. Siffrorna på sista raden lyser röda. Det gör statsmakternas bostadspolitik än mer avgörande.

Bostadsminister Andreas Carlsson har gett länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder man tillsammans med kommunerna genomfört för att främja bostadsbyggandet. Det är ett välkommet första steg. Men det behövs förstås mer. Nu gäller det att gå från ord till handling, att omsätta insikterna i praktiskt agerande.

Tillgången på attraktiv mark är en nyckelfaktor. I ett glesbefolkat land som Sverige måste det rimligtvis vara enklare än på många andra håll att tillgodose önskemålen. Sänkta kostnader, förbättringar av den kommunala planeringen och ett effektivare statligt regelverk är andra punkter i det bostadspolitiska program som TMF tagit fram.

Det finns all anledning att återvända till den filosofi som en gång i tiden var drivkraften bakom trädgårdsstäder som byggde det svenska folkhemmet. Vi ska dra nytta av erfarenheterna från egnahemsrörelsen och som vanligt måste vi lära oss av historien. Småhus och trädgårdsstäder tillhör i allra högsta grad framtiden.

David Johnsson, vd på TMF

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF

Annons
Annons
Annons
Annons