Annons

Debatt: ”Sverige ligger i den absoluta bottenligan i Europa vad gäller kvinnors företagande”

Så ska Sverige se till att fler kvinnor startar egna företag enligt en debattartikel av Frida Boklund, regionchef i Kronoberg för Företagarna.
Publicerad torsdag 08:00
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg.
Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg.Foto: Pressbild

Varför ska jag bry mig om kvinnors företagande? För vissa är frågan provokativ, för andra är den berättigad. Svaret är ändå enkelt: en ojämn könsfördelning inom företagande begränsar kvinnors möjligheter och gör att hela samhället går miste om idéer, innovationer och ekonomisk tillväxt.

Faktum är att Sverige ligger i den absoluta bottenligan i Europa vad gäller kvinnors företagande. Andelen kvinnor som driver företag är 28 procent medan EU-snittet ligger på 33 procent. Med fler företagande kvinnor finns en betydande potential till fler jobb och en mer inkluderande och dynamisk ekonomi.

Annons

Tittar vi tillbaka till 1980-talet var andelen kvinnor som drev företag 25 procent. Sedan dess har kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och tillgång till barnomsorg stigit, men andelen kvinnor som driver företag har endast ökat marginellt. Det tyder på att det finns strukturella hinder som behöver åtgärdas för att vi ska få en mer jämställd företagssektor. Faktorer som påverkar är bland annat utbildningsval, föräldraledighet, löneskillnader och tillgång till finansiering.

”Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.”

Eftersom Företagarna anser att det ska vara lika självklart för kvinnor som för män att välja företagande och att det inte finns någon quick fix som leder mot målet, behövs en bred palett av åtgärder som verkar över flera politikområden samtidigt.

Vägen framåt är att fler kvinnor startar, driver men också växer företag i Sverige. På varje stadie i företagets livscykel krävs specifika åtgärder för att förbättra möjligheterna för företagande. Här är några förslag:

• Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. UF-företagande behöver nå fler och på fler utbildningar, framför allt där kvinnor finns.

• Gör den första intjänade miljonen i företaget skattefri. Utred förslaget och begränsa användningen till ett tillfälle per individ.

• Gör det lättare att delta i offentlig upphandling.

• Gör det billigare att anställa genom att utöka växa-stödet till att omfatta de fem första anställda och höj lönetaket, från dagens 25 000 kr till 40 000 kronor.

• Se till att lånefinansiering sker på lika villkor genom ökad transparens. Banker bör även räkna med utdelning som grund för inkomst vid bedömning av lånelöften.

För att Sverige ska dra nytta av hela befolkningens fulla potential måste vi förändra samhällssynen på företagande, förbättra tillgången till finansiering och säkerställa att regelverken inte missgynnar någon på grund av kön eller bakgrund. På så sätt kan fler förverkliga sina företagsdrömmar och bidra till svensk konkurrenskraft.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons