Annons

Debatt: ”Tomma löften från styret om ishallen”

Moderaterna vill se att man påbörjar arbetet med nybyggnation av ishall snarast, skriver företrädare för Alvestapartiet i en debattartikel.
Debatt • Publicerad 12 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Virdavallen, ishall, Alvesta, 2021
Virdavallen, ishall, Alvesta, 2021Foto: Anna Olofsson

I Alvesta kommun finns en ishall. Denna enda ishall har sedan länge haft stora brister vilka nått gränsen för vad som är acceptabelt, i vissa fall har man lappat och lagat och i vissa fall har tyvärr saker helt enkelt fått förfalla. Man har inte gjort rätt sak i rätt tid.

De ideella ishallsentusiasterna är fantastiska och imponerande starka men det finns en rimlig gräns för vad dessa ideella krafter ska behöva göra när det är kommunen som ansvarar för skötsel och underhåll av lokalen.

Annons

Det är tragiskt att styrande politiker inte uppvisat en vilja att ge ungdomarna förutsättningarna de förtjänar och att de inte ser det värde som ASK genererar. Alla de ungdomar, föräldrar och vuxna som under årens lopp ideellt lagt tiotusentals timmar, alla dagar i veckan, för att låta sina barn tillbringa sin fritid på ett meningsfullt sätt.

Det som nu behövs är att reparera hallen. Snart stundar hösten och hallen kommer i takt med kylan fyllas med barn, ungdomar och vuxna som måste kunna lita på att hallen är säker, funktionsduglig, att taket inte läcker in vatten och att inga andra brister uppstår är grundläggande. Alvesta kommun är dessutom i behov av fler isytor än vad vi idag har.

Claudia Crowley Sörensson (M), tillsammans med partikollegorna Andreas Ejderland, Tina Sjögren och Katarina Tuneskog, skriver i en debattartikel att ”tomma löften från styret behöver ersättas av ljudet av hammare och spik.”
Claudia Crowley Sörensson (M), tillsammans med partikollegorna Andreas Ejderland, Tina Sjögren och Katarina Tuneskog, skriver i en debattartikel att ”tomma löften från styret behöver ersättas av ljudet av hammare och spik.”Foto: Anna Karolina Persson

Moderaterna har en tydlig riktning framåt så att kommuninvånarnas och föreningarnas behov av fler isytor skulle kunna tillgodoses även utifrån ett jämställdhetsperspektiv. ASK som förening har gjort ett stort arbete på denna front, hockey är ingen sport knutet till ett kön. ASK har försökt ge alla sina aktiva goda förutsättningar men här har lokalen som kommunen ansvarar för fungerat som en bromskloss. Kommunfullmäktige beslutade att åtgärda detta redan 2012 men det är ännu idag inte tillgodosett på ett tillfredsställande sätt där alla spelare oavsett kön har samma möjligheter att utöva ishockey, detta enligt de aktiva och föreningsaktiva. Även detta är en fråga som Moderaterna drivit och krävt styret på handling.

Efter att kommunen säkerställt att nuvarande lokal är funktionsduglig ska man fastställa vad som behövs för att bygga en ny ishall och kommunens roll i projektet. Moderaterna vill se att man påbörjar arbetet med nybyggnation av ishall snarast. Här är dialog med näringslivet och föreningslivet väsentligt. Tillsammans kan vi med gemensamma krafter ta oss framåt i denna fråga. Om vi tar dialogen, bidrar med rätt förutsättningar, så fortsätter individer, civilsamhälle och näringsliv tillsammans med oss utveckla hela Alvesta kommun.

Kommunens fritidsverksamhet är viktig för att erbjuda unga en meningsfull fritid och bidrar till att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland unga. För oss är det viktigt att det finns kultur- och fritidsupplevelser som når unga och att fritidsverksamhet finns för barn och unga i alla åldersgrupper. Alvesta kommun har ett stort föreningsliv som gör vår kommun bättre. Det finns många eldsjälar som håller våra föreningar levande och som ger barn och unga chansen till fritidsaktiviteter som ökar våra invånares trivsel och kommunens attraktivitet.

Det är dags att gå från ord till handling, tomma löften från styret behöver ersättas av ljudet av hammare och spik.

Dags att börja jobba!

Andreas Ejderland (M), 2:e vice ordförande Kultur och fritidsnämnden

Tina Sjögren (M), 2:e vice ordförande Allbohus

Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Annons

Claudia Crowley Sörensson (M), Oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons