Annons

Debatt: Växjö har fattat ett obegripligt beslut

Roland Ekstrand för Svensk Klimatcertifiering i en debattartikel att en fastighetsägare kan få viten för fungerande anläggningar.
Debatt • Publicerad 6 juni 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
På bilden: En miljöinspektör inventerar enskilda avlopp.
På bilden: En miljöinspektör inventerar enskilda avlopp.Foto: Sprisse Nilsson

Växjö miljö- och byggnämnd har fattat ett obegripligt beslut som kommer att drabba 250 fastighetsägare i år. I april förra året fattade den dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden ett historiskt beslut som lyfte fram Växjö som en föregångskommun som andra kommuner kan ta efter. Man beslutade om nya riktlinjer för hur tillsynen av enskilda avlopp skulle genomföras: ”Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs enbart på de avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstateras som påverkar människors hälsa eller den lokala miljön”. Här konstaterar nämnden att man måste som tillsynsmyndighet kunna påvisa att avloppsanläggningen är behäftad med fel som gör att man inte får använda toaletten. Bevisbördan ligger på kommunen och underkänner man en anläggning så kan kommunen genom provtagning bevisa att anläggningen inte fungerar.

Nu har miljö- och byggnämnden med dess ordförande Lisa Larsson (S) i spetsen beslutat att upphäva dessa riktlinjer utan att på något sätt tala om hur man nu skall bedöma enskilda avloppsanläggningar. Ett vanligt förfarande är att en miljöinspektör kommer till din fastighet och lyfter på ett brunnslock och säger att denna anläggning är gammal och den fungerar troligtvis inte som dagens anläggningar. Du som fastighetsägare påvisar att din trekammarbrunn slamtöms varje år och inga problem har konstaterats. Kommunen vidhåller att din anläggning troligtvis inte fungerar och har du en annan uppfattning så får du överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Kommunen påstår att du som fastighetsägare måste bevisa att din anläggning fungerar men talar samtidigt inte om hur du skall bevisa det. Man kan tvinga dig som fastighetsägare att bygga om din fungerande anläggning som kan kosta 150 000 kronor. Använder du din toalett efter ett visst datum så ansöker kommunen hos mark- och miljödomstolen om ett vitesförfarande som innebär att du får betala till staten 50 000 till 100 000 kronor. Om din anläggning fungerar eller inte är inte av intresse utan bara att du använder toaletten är grund för vitet.

”Återta de tidigare riktlinjerna så slipper fastighetsägare drabbas av orimliga processer som enbart ger förlorare.”
Annons

Det finns inga centrala riktlinjer hur man skall organisera tillsynen av enskilda avlopp utan det är upp till varje kommun att själva avgöra hur tillsynen skall organiseras. Miljöbalken är teknikneutral vilket innebär att varje fastighetsägare bestämmer själv hur han eller hon vill rena sitt avloppsvatten. Det blir därför obegripligt varför kommunen har synpunkter på anläggningens konstruktion när det är endast funktionen som kommunen kan ha synpunkter på.

Även om det står i förvaltningslagen § 23 och 6 att myndigheten har skyldighet att hjälpa dig som fastighetsägare att kunna tillvara dina intressen så använder kommunen istället maktspråk för att driva igenom sin vilja. Du som fastighetsägare kan protestera genom att överklaga kommunens beslut men du är i de flesta fallen chanslös för du har varken juridiska eller ekonomiska möjligheter att bemöta vad kommunen påstår. Ni fastighetsägare som nu blir drabbade av kommunens förbud ta kontakt med de politiker som ni har gett förtroende att företräda er mellan valen,

Varför tar miljö- och byggnämnden upp upphävande av riktlinjerna som ett extra ärende på sitt möte utan några konsekvensbeskrivningar? Det är tveksamt om det är lagligt att hantera ett ärende av sådan principiell betydelse som ett extra ärende utan någon konsekvensbeskrivning.

Men vad handlar frågan egentligen om? Utsläppet av fosfor från en enskild avloppsanläggning som skulle kunna medföra övergödning av någon näraliggande sjö eller vattendrag är i storleksordning cirka ett gram fosfor per dygn. Denna lilla mängd fosfor kan aldrig på något sätt påverka den lokala miljön för det binds i marken eller späds ut. Återta de tidigare riktlinjerna så slipper fastighetsägare drabbas av orimliga processer som enbart ger förlorare.

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering

Annons
Annons
Annons
Annons