Annons

Debatt: ”Vi önskar att Linnéuniversitetet tar ställning mot pågående krigsbrott i Gaza”

26 professorer, lektorer, docenter och doktorander vid Linnéuniversitetet vill att deras arbetsplats visar solidaritet med de studenter och lärare som drabbas Israels krigföring i Gaza.
Debatt • Publicerad 25 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet.Foto: Mats Holmertz

Linnéuniversitets rektor Peter Aronsson har besvarat vårt öppna brev om Gaza med ett påstående om att ett lärosäte inte har några möjligheter att agera för att visa solidaritet med de studenter och lärare som drabbas av ödeläggelsen av Gazas högre utbildning. Blickar vi ut över Norden och Europa ser vi att det påståendet inte stämmer.

Medan debatten pågår om huruvida svenska universitet ska ta ställning för alla människors rätt till liv, så fortsätter situationen i Gaza att eskalera. Nya angrepp sker i direkt motsättning till Internationella brottsmålsdomstolens (ICC:s) uppmaning till Israel att inte attackera Rafah. Samtliga Gazas 12 universitet har helt eller delvis förstörts och människors liv slås i spillror. Det som sker är en total ödeläggelse av Gazas möjligheter för forskning och högre utbildning. Vår fråga, och även studenternas, är vad Linnéuniversitetet kan göra för att stå upp för mänskliga rättigheter och en akademisk frihet som gäller även forskare och studenter i Gaza.

Annons

Vi uppskattar att Aronson tagit kraven från studenter och lärare vid Linnéuniversitet på allvar och undersökt huruvida det finns institutionella samarbeten med israeliska universitet. Det är glädjande att Aronson fastställt att sådana samarbeten inte finns i nuläget. Kan vi utgå ifrån att det också innebär att inga nya samarbeten ingås, så länge brott mot internationell rätt fortgår med nya angrepp och ödeläggelse av utbildningsväsendet i Gaza?

”Men det finns ingen motsättning mellan att vara ett öppet lärosäte och samtidigt ha riktade insatser för att möta den extrema situation som just nu råder i Gaza”

Med hänvisning till att Linnéuniversitet redan har allmänna program för studenter från andra länder avvisar Aronson kravet på riktade insatser för att välkomna studenter från Gaza till vårt universitet. Men det finns ingen motsättning mellan att vara ett öppet lärosäte och samtidigt ha riktade insatser för att möta den extrema situation som just nu råder i Gaza, genom exempelvis fonder och stipendier för forskare och studenter från Gaza. Exempelvis gjordes detta för forskare och studenter från Ukraina och inom ramen för programmet Scholars at Risk.

I debatten om huruvida vårt lärosäte ska ge stöd till Gaza har arbetsmiljö på vårt lärosäte lyfts in i debatten. Vi är helt eniga om att vi behöver arbeta tillsammans för en trygg arbetsmiljö på vårt lärosäte. Vi har hela tiden betonat att vi är emot alla former av vandalisering och hot mot enskilda kollegor. Men ett arbete för bättre arbetsmiljö inkluderar också de studenter som manifesterat för solidaritet med Gaza. De är studenter vid Linnéuniversitetet vars trygghet och säkerhet också ska värnas precis som alla andras. För oss är vårt stöduttalande för studenterna ett sätt att bidra till en arbetsmiljö där studenter och anställda kan och får ställa krav på att vårt universitet står upp för människors lika rättigheter. I en god arbetsmiljö ingår även att erkänna och tala om sorg, lidande och förtvivlan, nu inför den extrema situation som råder i Gaza.

Aronson har flera gånger avvisat kraven från oss och studenterna med att hävda att ett universitet inte kan fatta egna beslut om att uttrycka och agera för solidaritet med studenter och lärare som drabbas av ödeläggelsen av Gazas högre utbildning. Vi vill dock påminna om att det finns en lång rad universitet som valt en annan väg. Helsingfors universitet valde för några veckor sedan att avbryta allt samarbete med israeliska universitet, samt underströk att universitetet inte heller ska ha investeringar i israeliska företag som är involverade i, eller vinner på, Israels krigsbrott. Efter protester och kampanjer från studenter har flera universitet i Norge fördömt Israels krigföring i Gaza, samt avslutat pågående samarbeten med israeliska universitet. Utanför norden har Ghent University i Belgien avslutat institutionella samarbeten med universitet i Israel, och i Spanien har hela 76 universitet beslutat att avbryta samarbeten med israeliska universitet, samt att även utöka program och samarbeten med universitet i Palestina

Vi önskar att vår arbetsgivare inspireras av våra kollegor i och utanför norden och att Linnéuniversitetet tar ställning mot pågående krigsbrott i Gaza, samt tydlig ställning för att mänskliga rättigheter ska gälla alla och envar, inklusive studenter och lärare i Gaza. Istället för att använda tal om den akademiska friheten som ett sätt att distansera sig från den värld vi alla delar, så skulle de ställningstaganden vi önskar innebära att ta verklig ställning för akademisk frihet i praktiken.

Emma Söderman, Lektor Institutionen för socialt arbete

Kristina Gustafsson, Lektor institutionen för socialt arbete

Mikael Mery Karlsson, Vikarierande lektor Genusvetenskap

Maria Wemrell, Lektor Institutionen för socialt arbete

Ola Ståhl, professor, Institutionen för design

Annons

Johan Höglund, professor i Engelska, institutionen för språk.

Eleonora Poggio, forskare i historia vid institutionen för kulturvetenskaper

Juliana Restrepo-Giraldo, doktorand vid institutionen för design.

Lindita Aliti, Doktorand, Institutionen för socialt arbete

Filippa Maria Flaherty, Doktorand Institutionen för samhällsstudier

Mustafa Kamal, Doktorand, Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för

konst och humaniora

Elliott Berggren, doktorand vid institutionen för språk

Jonas Sjölander, universitetslektor och docent i historia vid institutionen för kulturvetenskap.

Felicia Stenberg, doktorand vid institutionen för språk

Annons

Martin van der Linden, doktorand vid institutionen för kulturvetenskaper

Hannah Meason, Doktorand, Institutionen för socialt arbete

Sofie Tornhill, docent, institutionen för samhällsstudier

Eric Snodgrass, lektor, institutionen för design

Hanna Hallgren, docent, institutionen för socialt arbete

Ameera Mansour, lektor, institutionen för kulturvetenskap.

Elin Ekström, doktorand, institutionen för socialt arbete

Erik Erlanson, Biträdande lektor, Institutionen för film och litteratur

Louise Eriksson, doktorand, institutionen för socialt arbete

Tamara Ann Tinner, doktorand, institutionen för kulturvetenskaper

Annons

Zeenath Hasan, lektor, institutionen för design

Torun Elsrud, lektor, institutionen för socialt arbete.

Ellie Cijvat, lektor, institutionen för fysik och elektroteknik

Annons
Annons
Annons
Annons