Annons

Den högsta ledningen, både tjänstemän och politiker, måste ställas ansvariga för den uppkomna situationen

Vi läkare på kirurgkliniken i Växjö skriver detta för att uttrycka vårt stöd för sjuksköterskorna på avdelning 33 och 34 och för att vi värnar om våra patienter och arbetsmiljön på kliniken.
Debatt • Publicerad 1 februari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö lasarett.
Växjö lasarett.Foto: Elvedin Basic

2022-08-31 kallade läkarna på kirurgkliniken i Växjö sjukhuschefen på ett informationsmöte där vi tydligt uttryckte en stor oro för situationen. Vi informerade om konsekvenserna av brist på sjuksköterskor, vårdplatser och sammanslagningar av avdelningar. Vi såg risk för patientsäkerheten och att ytterligare personal skulle sluta på grund av dålig arbetsmiljö. Nu är vi i detta läge, flera sjuksköterskor på avdelningarna 33 och 34 har sagt upp sig på grund av ett befogat missnöje och brist på åtgärder.

Den högsta ledningen i Region Kronoberg är mycket tydlig med att information ska gå i chefslinjen och detta leder till en tystnadskultur. Information om hur det egentligen förhåller sig sållas och når inte den politiska ledningen, vilket blev uppenbart efter att vi i fredags 27/1 haft ett givande möte med de nytillträdda ansvariga politikerna.

Annons

Det är för övrigt beklämmande att se hur nonchalant delar av den politiska ledningen hanterar den Ivo-granskning som beskriver stora patientsäkerhetsrisker, platsbrist och ett dåligt ledarskap. Granskningen belyser situationen mycket väl och kritiken borde tas på största allvar, i stället för att kritiseras och ifrågasättas.

Viktigast av allt nu är att få sjuksköterskor att stanna kvar inom vården för att kunna bemanna upp fler vårdplatser. Värdesätt sjuksköterskornas arbete med högre löner och bättre arbetsvillkor! Premiera den sjuksköterska som stannar länge på en arbetsplats! Låt kirurgkliniken anställa hyrpersonal som en tillfällig lösning för att avlasta och för att kunna öppna upp avdelning 33!

Den högsta ledningen, både tjänstemän och politiker, måste ställas ansvariga för den uppkomna situationen. Trots varningar och försök till information har ingenting hänt. Man behöver granska organisationen och säkerställa att god och säker sjukvård är det primära. Nu krävs det snabba och kraftfulla åtgärder för att kirurgkliniken ska komma på fötter igen!

Charlotta Strandberg, överläkare

Staffan Jangmalm, överläkare

Asim Alibegovic, överläkare

Mikael Andersson, överläkare

Martin Bayard, specialistläkare

Henrik Björkman, överläkare

Johanna Björkman, överläkare

Annons

Claudio Comsa, överläkare

Christian Dimell, ST-läkare

Anna Ekerot, specialistläkare

Amer Elwaheidy, överläkare

Media Gustafsson, underläkare

Arvid Gustafsson, specialistläkare

Racha Ibrahim Bayard, specialistläkare

Tomas Jonasson, överläkare

Edvard Lekås, överläkare

Imad Mohammed, överläkare

Annons

Stasys Nevojna, överläkare

Jesper Näsström, överläkare

Greger Olsson, överläkare

Carin Påhlman, specialistläkare

Pawel Renkielski, överläkare

Helena Rosén, överläkare

Melinda Popov, ST-läkare

Hanna Royson, överläkare

Emma Strömdahl, specialistläkare

Peter Richard-Sobkowicz, ST-läkare

Annons

Clara Svalbring, ST-läkare

Karin Svensson, specialistläkare

Robert Szepesvari, överläkare

Thomas Wåxnäs, specialistläkare

Joakim Örtegren, överläkare

Annons
Annons
Annons
Annons