Annons

Den vindkraft som är beviljad går inte att hindra

Svar till Bo Hjalmarsson (”Begriper politikerna vad man fattar beslut om?” i Smålandsposten den 13 december).
Replik • Publicerad 16 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi moderater värnar starkt om det kommunala vetot, speciellt i frågan om vindkraft! Vi hoppas att detta inte har missuppfattats”, skriver Margareta Schlee och Anders Käll.
"Vi moderater värnar starkt om det kommunala vetot, speciellt i frågan om vindkraft! Vi hoppas att detta inte har missuppfattats”, skriver Margareta Schlee och Anders Käll.Foto: Henrik Montgomery/TT

Tack för dina synpunkter. Vi tycker att det är viktigt att frågan om vindkraft lyfts och hålls levande. Det tidigare Centerledda styret av Uppvidinge kommun drev igenom det antalet verk vi har i dag. Redan beslutade verk är svårt att göra något åt, mer än att neka utökningar av höjder och vinglängder. Vilket vi på det bestämdaste har gjort!

Vi moderater värnar starkt om det kommunala vetot, speciellt i frågan om vindkraft! Vi hoppas att detta inte har missuppfattats.

Annons

Citat från protokoll 21-11-02 KSAU §132: ”Regeringen tillsatte en särskild utredare som har undersökt förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4§ miljöbalken.” Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun, där anläggningen avses att uppföras, har tillstyrkt det. ”Men utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft.”

Vi kan inte hindra någon från att ansöka om att anlägga vindkraft i Uppvidinge kommun, men vi politiker är i vår fulla rätt att säga nej å kommunens vägnar! Vi moderater anser att den vindkraft som nu är beviljad, inte går att hindra. Däremot är vi motståndare till att något mer vindkraftsverk byggs i vår kommun. Vi vill definitivt inte ha miljöförstöring, på bekostnad av klimatomställning!

Elförsörjning står i dag högt på agendan. Företag i vår kommun ställs inför driftstopp på grund av elbrist. Så kan vi inte ha det! En total översyn av tillgången och prissättningen av el behövs för landet i sin helhet.

Vi moderater är som bekant vänner av kärnkraft. Börjar man bygga i god tid, med all den nya teknik och kunskap som står till buds, står det färdigt när vindkraftverken är uttjänta. Det är även ansvarslöst att stänga kärnkraftverk när elbehovet är som störst!

Margareta Schlee (M), gruppledare för Moderaterna i fullmäktige Uppvidinge

Anders Käll (M), vice ordförande i kommunstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons