Det är bra att fri hyressättning utreds

Regeringen med S och MP kommer tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna genomföra fri hyressättning i nyproduktion. Det är Björn Johansson, Hyresgästföreningen i region Sydost motståndare till, och väljer därför att kritisera Centerpartiet som länge krävt detta tillsammans med övriga Alliansen.
Replik • Publicerad 1 mars 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu har vi äntligen fått medhåll av Socialdemokraterna och kommer genomföra detta oavsett vad Björn Johansson och Hyresgästföreningen tycker. Kritiken kommer inte som en överraskning. Som mycket riktigt påpekas blir Hyresgästföreningen åsidosatt när hyresgäster och hyresvärdar kan avtala hyror separat, med bibehållet besittningsskydd och med system som säkerställer skäligheten i hyresnivåerna. Det är där skon klämmer.

Av min, Ola Johanssons, artikel i SvD framgår det att det inte finns ett direkt samband mellan fri hyressättning och kraftigt ökat utbud av hyresrätter. Det är en rad faktorer som påverkar byggandet och allra störst betydelse har finansieringen. Utan tvivel är det så att marknaden söker en långsiktigt god avkastning på investerade pengar och då är förutsägbarheten vad gäller hyrornas utveckling en viktig parameter.

Investeringsstöden har haft en viss betydelse för att motverka nedgången som varit de senaste åren. Vi har åtagit oss att medverka till att subventioner finns kvar men effektiviseras och koncentreras så att de tar sikte på sådana lägenheter som annars inte skulle byggts. Det är riktigt att den fria hyressättningen inte påtagligt förändrar nyproduktionshyran jämfört med idag, däremot erbjuds ett mer förutsägbart system än dagens två alternativ, bruksvärdeshyra eller presumtionshyror, som båda förutsätter en förhandling och ett godkännande av Björn Johanssons organisation.

Man kan inte, som han gör, utgå från att bostadsbristen är ett permanent tillstånd. När det råder balans mellan tillgång och efterfrågan har ingen hyresvärd något intresse av att ta ut hyror som ingen har råd att betala. Ett av exemplen som tas upp i repliken är Finland. Ett land som både har marknadshyror och en fungerande social bostadspolitik. Skälet till att det inte byggs mer där kan ju vara att byggbehovet är tillgodosett på de flesta håll i landet och att det i storstädernas A-lägen är större efterfrågan på att äga sin bostad. Vi har inget att invända mot att attraktivitet och efterfrågan påverkar bostadens pris, så länge det finns billigare alternativ.

På en marknad som är sönderreglerad uppstår svarthandel och utnyttjande av dem som är mest utsatta. Det vill vi komma bort ifrån och då är rörligheten som gör äldre och billiga hyresrätter lediga helt avgörande för att unga ska kunna få tag i sin första bostad. Därför tycker Centerpartiet det är bra att fri hyressättning i nyproduktion utreds och införs 2021, i enlighet med januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot, Anders Bengtsson (C), ordförande Vidingehem

Man kan inte, som han gör, utgå från att bostadsbristen är ett permanent tillstånd. När det råder balans mellan tillgång och efterfrågan har ingen hyresvärd något intresse av att ta ut hyror som ingen har råd att betala, skriver Ola Johansson (C), riksdagsledamot och Anders Bengtsson (C), ordförande Vidingehem.
Man kan inte, som han gör, utgå från att bostadsbristen är ett permanent tillstånd. När det råder balans mellan tillgång och efterfrågan har ingen hyresvärd något intresse av att ta ut hyror som ingen har råd att betala, skriver Ola Johansson (C), riksdagsledamot och Anders Bengtsson (C), ordförande Vidingehem.Foto: Henrik Montgomery/TT