Det går bra för företagen i Tingsryds kommun

För några månader sedan presenterade intresseorganisationen Företagarna en mycket välgjord och intressant rapport om hur det lokala näringslivet i Tingsryds kommun utvecklas.
Debatt • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mikael Jeansson (S).
Mikael Jeansson (S).

Vid en snabb anblick kan man konstatera att näringslivet i Tingsryds kommun mår bra. Många av företagen hos oss visar på mycket goda resultat men även annan statistik visar att det är gott att leva i Tingsryds kommun. Redan inledningsvis pekar siffrorna på ett starkt nyföretagande där Tingsryds kommun hamnar bland de hundra bästa kommunerna i landet. När det sedan kommer till antal arbetstillfällen har dessa ökat markant i kommunen sedan 2014 där cirka 500 nya arbetstillfällen skapats. Ett fantastiskt resultat och tecken på god entreprenörsanda.

Även inflyttningsnettot har ökat, där barnfamiljer i åldersgruppen 25-44 år sticker ut. Dessutom ser vi en ökad inflyttning av andra Europeiska nationaliteter. Detta kan vara ett resultat av en långsiktig satsning på besöksnäringen tillsammans med aktiviteter som riktar sig emot just unga barnfamiljer.

Inpendlingen har heller aldrig varit så hög som nu, där långt fler pendlar in än ut. Även detta ett resultat av ett gott näringslivsklimat. Självklart skulle vi önska att fler väljer att flytta hit och i detta sammanhang kan nämnas utmaningen att ha en god planberedskap och tillgång till bostäder, både befintliga bostäder och möjlighet att bygga nya. Vi ligger fortfarande efter i detta arbete trots utökade medel i budget gällande planarkitekter och en utökad budget för inköp av mark. Här borde vi kunna öka takten ytterligare. Merparten av våra befintliga detaljplaner är gamla och behöver uppdateras. Vi har även tagit initiativ till en ny översiktsplan som planeras vara klar halvårsskiftet 2024.

Företagarna vill gärna att Tingsryds kommun skall ge bättre möjligheter att dela upp eller samarbeta i upphandlingar. Här har vi gjort ett ganska omfattande förändringsarbete just för att tillgodose dessa önskemål. I den statistiken som gäller, då inte bara upphandlingar, utan även kommunala inköp, ligger vi på plats 89 av 290 kommuner. En mycket bra siffra. Anledningen är en allmän översyn av vår upphandlingspolicy där vi betonar att vi skall prioritera lokala företag inom ramen för LOU-lagstiftningen samt att vi även provat på upphandling via sk ”Partnering”. En entreprenadform som bygger på samarbete och tillit.

Företagarna har även efterfrågat ett integrerat arbete för ökad trygghet, eftersom många företagare upplever en allmän otrygghet och utsatthet omkring brott. Även här har vi Socialdemokrater tagit initiativ i nuvarande budget till ”Hållbar trygghet i Tingsryds kommun”, ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle, polisen och inte minst det lokala näringslivet. Medel för detta är avsatt i nämnda budget som ett särskilt prioriterat uppdrag.

Ovan är ett litet axplock utifrån vad rapporten pekar på. Sammanfattningsvis kan konstateras att det går bra för företagen i Tingsryds kommun. Ett rikt och mångfasetterat näringsliv minskar sårbarheten för konjunktursvängningar. Den ger oss även arbetstillfällen som i sin tur ger oss ökade skatteintäkter. Dessa intäkter vill vi använda till att ge våra invånare en så god service som möjligt. Detta har vi Socialdemokrater gjort i åtta års tid. Nu är vi i opposition, men i vår nuvarande socialdemokratiska budget har vi gjort avvägningar vi är mycket stolta över och som det nuvarande styret med Moderaterna i spetsen är tvungna att följa. Vi socialdemokrater kommer även fortsättningsvis följa upp och se till att uppdragen efterlevs. Självklart förväntar vi oss att det nuvarande styret har både förmåga och vilja att fortsätta bidra till ett gott näringslivsklimat i Tingsryds kommun.

Mikael Jeansson (S), oppositionsråd i Tingsryds kommun

”Självklart förväntar vi oss att det nuvarande styret har både förmåga och vilja att fortsätta bidra till ett gott näringslivsklimat i Tingsryds kommun.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.