Annons

Det höga dieselpriset – är målet att konkurrera ut AB Sverige?

Kostnaden på diesel fortsätter stiga och numera kostar en liter diesel över 21 kronor, en kostnadsökning på 40 procent på bara ett år. Allt talar dessutom för att prisökningen kommer att fortsätta.
Debatt • Publicerad 4 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Tidigare har transportpriserna stigit med cirka 1,5 till 3 procent per år, ofta på grund av lönerevisioner, men på grund av bränslepriset ser vi nu historiska ökningar på upp mot 20 procent för vissa transporter. Något som i allra högsta grad påverkar hela näringskedjan och dig som konsument.

Det svenska dieselpriset är nu högst i världen. Nu måste vi börja fråga oss vilka konsekvenser detta får för Sverige? Vi konkurrerar på en global marknad och är extremt import- och exportberoende där transporten av varor som åkerinäringen utför, oftast är länken i affärerna. Höga skatter och höga bränslepriser gör att Sverige minskar sin attraktionskraft radikalt.

Annons

Prisökningen på diesel beror till stor del på ökade världsmarknadspriser på olja och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Reduktionsplikten är i grunden bra där vi stegvis minskar användningen av fossil diesel och ökar andelen förnybart drivmedel. Tyvärr är skattereglerna kontraproduktiva. Biodrivmedel som exempelvis HVO är skattebefriade när de används rent men så fort de blandas in i den beslutade reduktionsplikten blir de fullt beskattade. För att klara nivåerna i reduktionsplikten blandas nu dessa biodrivmedel in. Om samma mängd biodrivmedel blandas in som skulle ha sålts rent är konsekvensen att bränslet blir dyrare men miljönyttan oförändrad.

Det är väldigt motsägelsefullt att bränslet blir dyrare trots ökad andel förnybart. Speciellt när åkerinäringen står inför sin största utmaning någonsin och måste ställa om till förnybara alternativ. Höga kostnader kombinerat med låg lönsamhet för åkeriföretagen gör det svårt att ställa om. Särskilt när alternativ som elektrifiering, vätgas och andra tekniska lösningar ännu inte är marknadsmässiga alternativ, varken gällande ekonomi eller tillgänglighet för den tyngre lastbilstrafiken.

Skatten på bränsle i Sverige är ungefär 50 procent där vår svenska energi- och koldioxidskatt är 39 procent högre än den minimiskatt som EU:s energiskattedirektiv kräver. Detta gör att svenska åkeriföretag inte konkurrerar på samma villkor som utländska företag. Dieseln är exempelvis 6 kronor billigare i Polen vilket gör att dessa företag, som tankar polsk diesel, blir ännu attraktivare i Sverige. Transporter som riskerar öka och då även öka de fossila utsläppen i Sverige.

För att inte konkurrera ut svensk åkerinäring och vår basindustri samt stärka näringslivets konkurrenskraft måste konsekvenserna av det höga bränslepriset ses över. Vi vill bland annat se åtgärder för ökad svensk biodrivmedelsproduktion, sänkt koldioxidskatt motsvarande den fossilfria andelen diesel i reduktionsplikten och harmoniserade skattenivåer på drivmedel i EU enligt EU:s energiskattedirektiv.

Att göra saker dyra utan att andra alternativ finns tillgängliga är en ohållbar och rentav dum väg att gå för att klara omställningen av transportsektorn. Nu krävs det att politikerna tar sitt ansvar.

Thomas Hammarström, Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland

Christer Samuelsson, Ordförande, Sveriges Åkeriföretag Småland/Öland

Annons
Annons
Annons
Annons