En bra arbetsgivare följer de överenskommelser som finns

Replik Artikeln publicerades

Ewa Ekman på omsorgsförvaltningen i Växjö kommun svarar på Kommunals debattartikel den 14 maj, där Lena Sjödahl skriver att det inte är okej av en kommun att prioritera budgeten så mycket högre än sina medarbetare, gällande tillämpningen av jouravtalet.

Att följa överenskommelser och bestämmelser kan inte ställas som motvikt till att vara en bra arbetsgivare, det är snarast en förutsättning för att vara det, skriver Ewa Ekman på omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Att följa överenskommelser och bestämmelser kan inte ställas som motvikt till att vara en bra arbetsgivare, det är snarast en förutsättning för att vara det, skriver Ewa Ekman på omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.

Omsorgsförvaltningen har många fantastiska medarbetare. De levererar insatser dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt. Våra medarbetare är verksamhetens viktigaste resurs.

Anställningsavtal, ansvarsfördelning, schemaläggning med mera omfattas av en mängd överenskomna förhållningsregler. Arbetsgivaren ska följa allmänna bestämmelser, AB, om inget annat är förhandlat mellan arbetsgivaren och berörda fackförbund.

Detta syftar till att medarbetarnas förutsättningar ska vara så lika som möjligt i vår stora verksamhet, till exempel avseende arbete på jourtid.

Jourtjänstgöring förekommer på en mängd arbetsplatser i offentlig verksamhet och de omfattas av samma bestämmelser i grunden. Den som vill förse sig med mer information om vad avtal för jourtjänst innebär, kan läsa i Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal, Bilaga J till AB (allmänna bestämmelser).

Arbetsgivaren, omsorgsförvaltningen i det här fallet, är skyldig att samverka kring och att förhandla med berörd facklig part i en fråga där olika tolkningar görs. Det har också skett när det gäller jourtjänstgöring.

Förhandlingen har tagit mycket lång tid, de fackliga företrädarna har fått den tid de behövt. Att följa överenskommelser och bestämmelser kan inte ställas som motvikt till att vara en bra arbetsgivare, det är snarast en förutsättning för att vara det.

Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen i Växjö kommun