Annons

En vård och äldreomsorg med högre kvalitet och mer egenmakt

Allt fler lever allt längre. I dag är över två miljoner svenskar 65 år eller äldre. År 2050 beräknas gruppen 85 plus vara dubbelt så stor som i dag. Det är en enastående utveckling. Seniorers livserfarenhet, kompetens och engagemang är en stor tillgång. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen rejäla utmaningar för välfärden. Sverige ska vara ett åldersvänligt samhälle där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen, enligt Centerpartiet.
Debatt • Publicerad 10 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverige ska vara ett åldersvänligt samhälle där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen, enligt Centerpartiet.
Sverige ska vara ett åldersvänligt samhälle där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen, enligt Centerpartiet.Foto: Pontus Lundahl/TT

Nedan följer ett urval av Centerpartiets förslag framåt för en tryggare och säkrare vård och omsorg i hela Sverige.

• Fler ska få möjlighet att undvika sjukdom genom att det förebyggande arbetet förbättras. Krav ska införas på alla regioner att ha ett systematiskt och strukturerat förebyggande arbete.

Annons

• Centerpartiet vill skapa en primärvård utan köer, som finns nära och lättillgänglig för människor. Målet är en fast läkarkontakt som känner dig som patient.

• Det ska vara enkelt för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad. En grundläggande standard för vad ett trygghetsboende ska innehålla bör slås fast.

• Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten ska införas.

• Äldre ska kunna välja innehåll i den service som ges – vi är olika och har olika behov.

• Det ska finnas ett jämställt och jämlikt anhörigstöd i hela landet.

• Ett fristående nationellt centrum för utveckling av äldreomsorgen ska etableras.

• Individens äganderätt över sin medicinska information ska säkerställas.

• Vården och omsorgen ska digitaliseras. Alla vårdcentraler ska erbjuda både fysiska och digitala besök. En ökad digitalisering förutsätter att det finns tillgång till snabbt bredband. Den ger också tid över för dem med störst vård- och omsorgsbehov.

• Krafttag ska tas för att skapa en mer jämställd vård utifrån kön och genus.

• Inför ett system för småskalig hälso-och sjukvård på gles-och landsbygd samt i socioekonomiskt utsatta områden.

Annons

• Det ska gå att lista sig hos vilken vårdgivare som helst, oberoende av hemmaregion. Vårdgarantin i primärvården ska gälla hos den utförare personen är listad hos.

• Representationen av seniorer i folkvalda församlingar ska öka i valet 2022.

• Dialogen ska öka med seniorernas organisationer på nationell, regional och kommunal nivå.

I Region Kronoberg fastställer Centerpartiet sitt valprogram den 20 november. Där finns våra decentraliserade förslag med bland annat fortsatt två akutsjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker runtom i länet nära dig och många flera intressanta punkter. Vi återkommer när de är klubbade.

Centerpartiets nätverk för hälso- och sjukvård samt omsorg i Region Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons