Annons

Eneroth måste säkra infrastrukturen i Växjö

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen kräver omtag. Sydöstra Småland och inte minst Växjö kommun drar återigen det kortaste stråt och blir utan viktiga infrastruktursatsningar som det akuta behovet av Norrledens och Helgevärmas utbyggnad.
Debatt • Publicerad 5 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Norrleden i Växjö.
Norrleden i Växjö.Foto: Lars-Göran Rydqvist

Växjö är en regional tillväxtmotor som är beroende av ett välfungerande infrastruktur. Både förslaget till nationell transportplan och länsövergripande plan lämnar mer att önska. Trafikverket väljer att blunda för det akuta behovet av att bygga ut Norrleden. En central fråga för Växjö, samtidigt som den utgör Kronobergs viktigaste vägobjekt med mer trafik än E4 genom länet. En annan viktig vägsträckning som ignorerats undre flera år är Södra länken, men som nu åtminstone nämns i den länsövergripande planen. Men det är skillnad på ord och handling.

Växjöregionens befolknings- och näringslivsutveckling är god, men behöver en utvecklad och funktionell infrastruktur. Norrleden har redan i dag nått sin kapacitetsgräns och är väldigt olycksdrabbad med minst en olycka per vecka med totalstopp som konsekvens. Det försvårar inte bara för arbetspendlare och transportfordon, utan sätter även trafiksäkerheten på spel för våra trafikanter.

Annons

Södra länkens utbyggnad är lika viktig för utvecklingen av kommunens södra delar, men även här har Trafikverket motarbetat oss. En utbyggnad skulle öka både trafikkapaciteten och framkomlighet för hela trafiksystemet i och kring Växjö. Väl genomarbetade analyser som visar på både en regional och lokal nytta och bedömningen är att vägsträckningen även behövs för att skapa robusthet i det övergripande statliga vägnätet.

Utan Södra länken är det statliga vägnätet i dag känsligt för störningar. Vid större trafikflöden ökar troligen antalet störningar och effekten av dessa. Det lokala vägnätet i form av Söderleden och Teleborgsvägen avlastas vid en byggnation av Södra länken och skapar förutsättningar för vidare exploatering av Växjös södra delar. Vid en flytt av sjukhuset ökar den regionala nyttan med Södra länken då trafik från väg 27 kan använda denna i stället för att köra via Norrleden. Båda satsningarna är viktiga för framkomligheten och tillgängligheten för utryckningsfordon i de södra delarna och vid ett eventuellt nytt sjukhus i Räppe. Möjligheten till omledning av trafik vid olyckor skulle avlasta Söderleden och Teleborgsvägen samt öka trafiksäkerheten för trafikanter.

Förslaget till nationell plan som Trafikverket presenterat verkar dessvärre prioritera sam- och medfinansieringsnivåer snarare än behov. Endast sju nya objekt har tillkommit i förslaget, vilka samtliga är kraftigt medfinansierade från regioner och kommuner. Det innebär att flertalet viktiga och vitala infrastruktursatsningar i Sydsverige bordläggs på grund av att regeringen har underfinansierat myndigheten.

Regeringen och infrastrukturministern Thomas Eneroth är ytterst ansvariga för Trafikverkets tilldelade medel och uppdrag. Det är inget annat än beklämmande att staten åter sviker kronobergarna och sydöstra Småland.

Norrleden måste byggas ut nu och en prioritering av Södra länken är angelägen för att nå en hållbar infrastruktur i Växjö kommun och Kronoberg. Det handlar i grunden om möjligheten till fortsatt tillväxt och utveckling i hela landet.

Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD) och Gunnar Nordmark (L)

Annons
Annons
Annons
Annons