GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Ett sjukhusbeslut är inget som ska stressas fram – borde bli en valfråga

Ett inriktningsbeslut har tagits av regionfullmäktige för byggande av nytt sjukhus i Växjö. Men det finns fortfarande inte något definitivt beslut i ärendet. Det beräknas tas i februari 2022 då eventuellt investeringsbeslut ska tas i regionfullmäktige.
”Ett beslut i denna storleksordning och betydelse ska inte stressas fram. Ärendet borde skjutas fram för att bli en fråga i valrörelsen”, skriver Eva-Britt Svensson (V).
”Ett beslut i denna storleksordning och betydelse ska inte stressas fram. Ärendet borde skjutas fram för att bli en fråga i valrörelsen”, skriver Eva-Britt Svensson (V).
Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Samtidigt som ett eventuellt nytt sjukhus diskuteras är den stora framtidsfrågan hur ”den nära vården” ska organiseras och verkställas, och där vårdcentralernas roll kommer att bli än viktigare. Hur påverkar ”den nära vården” sjukhusens roll, både i Växjö och Ljungby? Inom regionen brottas vi också med frågan hur vi ska kunna få tillräckligt med personal och kunna sluta med hyrpersonal. Hur ska vi kunna behålla den kompetens och erfarenhet som finna bland våra medarbetare idag och hur ska vi kunna rekrytera tillräckligt med personal i framtiden?

Ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö är en enormt stor och betydelsefull fråga när det gäller regionens sjukvård och finansiering. Därför förs mycket diskussion både inom regionen, bland förtroendevalda och självklart också bland personalen, men också i den offentliga debatten i bland annat media. Det är mycket bra, då det förs fram viktiga synpunkter och argument för och emot ett nytt sjukhus. Ibland efterfrågas vad de olika politiska partierna i regionen har för ståndpunkt i frågan.

När det gäller Vänsterpartiets uppfattning har regiongruppen ännu inte tagit ställning. Vi anser att en sådan betydelsefull fråga för den framtida vården i vårt län kräver mycket kunskap, information och diskussion innan vi tar definitiv ställning. Därför följer vi med stort intresse – inte endast den politiska debatten – utan också den mediala debatten. Vi anser också att frågans betydelse är så stor, så att ett kommande beslut ska grundar sig på – inte endast regiongruppens uppfattning – utan alla våra medlemmar i länet ska kunna medverka och påverka det kommande beslutet. Därför planerar vi ett stort möte efter sommaren då vi bjuder in företrädare för ”båda sidor”, alltså företrädare både för och emot nybyggnation av sjukhus i Växjö, som inledare på diskussionen. Alla medlemmar i länet kommer att bjudas in för att ställa frågor och diskutera ärendet för att också kunna ”vägleda” regiongruppens kommande ställningstagande.

Ett beslut i denna storleksordning och betydelse ska inte stressas fram. Ärendet borde skjutas fram för att bli en fråga i valrörelsen. Sjukhuset och ”den nära vården” är så viktiga för framtidens kronobergare och så intimt förknippade med varandra att det känns mycket naturligt för oss i Vänsterpartiet att slutligt ställningstagande tas efter valet 2022. Det skulle uppskattas av medborgarna som då får en chans att få rejäl information och delta i diskussionerna.

Eva-Britt Svensson, för Vänsterpartiets regiongrupp, Region Kronoberg

"När det gäller Vänsterpartiets uppfattning har regiongruppen ännu inte tagit ställning. Vi anser att en sådan betydelsefull fråga för den framtida vården i vårt län kräver mycket kunskap, information och diskussion innan vi tar definitiv ställning."

Läs mer