Folket ska bestämma över kulturen – inte politiker

Replik på Sverigedemokraternas debattartikel ”Låt de små barnens stund på bibliotek vara fredad” (Smålandsposten den 3/1).
Replik • Publicerad 9 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sverigedemokraterna skriver att om de hade suttit i makten hade de ”stoppat spektaklet”. Det är läskigt att ett etablerat parti som påverkar lagstiftningen i ett demokratiskt land vill inskränka folkets fria vilja och rättigheter. Det spelar egentligen ingen roll om föräldrarna tycker att sagostunderna är bra eller dåliga då de är fullt kapabla att bestämma själva om deras barn ska gå på sagostunderna eller inte. Det är folket som ska bestämma över kulturen, inte politiska partier.

Fortsättningsvis kan det också läsas att Sverigedemokraterna skriver: “Böcker som läses heter exempelvis 'Leo, pojken med snippan'. En bok som uppmanar små pojkar att fundera: 'jaha, är jag kanske ingen pojke'. Det är inte rimligt att med stöd av skattemedel föra denna typ av samtal med tvååringar. Små barn på sagostund i bibliotek ska inte behöva tänka på vilken sexuell läggning eller identitet de har. Det ska de få göra i familj och skola där de utvecklas till trygga och informerade.”

Vad detta antyder är att böcker som uppenbarligen handlar om transpersoner är något Sverigedemokraterna upplever skulle kunna skapa otrygghet bland barn. Detta är helt fel. RFSU har tagit fram en broschyr vid namn “Barns sexualitet – en vägledning” där de förklarar att “relationen till sexualiteten och den egna kroppen börjar formas redan när vi är små. Därför är det viktigt att barn får veta att det går att prata om kroppen, känslor och sex – och att deras frågor och utforskande bemöts med respekt och öppenhet. Det ger förutsättningar för att känna stolthet och trygghet över den egna kroppen, och att utveckla en positiv och ansvarsfull sexualitet.”

Ingenting är så hypokritiskt som att påstå att man bryr sig om ungas psykiska ohälsa och samtidigt vilja stoppa ett forum för barn att både inhämta kunskap och känna trygghet i sig själv med hjälp av den. Lösningen på ungas psykiska ohälsa är aldrig att inte prata om det, speciellt inte när det kommer till transungdomar då det är en extra utsatt grupp.

RFSL förklarar i artikeln “Transpersoners hälsa och levnadsvillkor” att det är betydligt vanligare att transpersoner har suicidtankar eller har genomfört suicidförsök, samt att en undersökning från folkhälsomyndigheten från 2015 påvisar att bara 50 procent av Sveriges transungdomar upplever att de har ett bra eller mycket bra allmäntillstånd.

Det enda som egentligen riskerar barnen i Växjö kommuns trygghet är Sverigedemokraternas ovilja att se unga transpersoners utsatthet, hur vi på riktigt löser det och att folket ska bestämma över kulturen. Inte politiker.

Sofia Persson, distriktsordförande CUF Kronoberg

Teodor Lindahl, distriktsstyrelseledamot CUF Kronoberg