Annons

Folkförankringen viktig när nya totalförsvaret rustas

Ett nytt totalförsvar börjar ta form sedan riksdagen godkänt regeringens förslag till rejäl nysatsning. Det är förstås viktigt att vårt nya försvar nu förankras i folkdjupen. Med det behöver vi alla hjälpas åt.
Publicerad 7 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Maria Alåsen

Ett nytt totalförsvar börjar ta form sedan riksdagen godkänt regeringens förslag till rejäl nysatsning. Beslutet fick bred uppslutning och började gälla vid nyår. Förstärkningen omfattar såväl det militära som det civila försvaret. Försvarsbudgeten ökar med nästan 29 miljarder kronor till 89 miljarder kronor 2025. Den militära organisationen ska senast 2030 vara utökad till 90 000 kvinnor och män, utlovas det.

Det är förstås viktigt att vårt nya försvar nu förankras i folkdjupen. Med det behöver vi alla hjälpas åt. Här finns den militära personalen, för vår egen del Kalmar- och Kronobergsgruppen att tillgå, liksom Hemvärnet. Vidare hela frivilligrörelsen med 18 frivilligorganisationer, alltifrån Lottorna till Sjövärnskåren och Brukshundsklubben. Ett starkt totalförsvar är ett av de fundament ett land måste byggas på. Skyddet mot yttre och inre våld är en av de viktigaste uppgifterna för riksdag och regering. All positiv samhällsutveckling framåt bygger på att vi klarar detta.

Annons

Bakgrunden till det nya försvarsbeslutet är den kraftigt ökade hotbilden mot Sverige. Vi måste kunna hävda vår suveränitet i en alltmer komplicerad säkerhetspolitisk omvärld och vara rustade för plötsliga kriser. Förutom satsningen på det militära försvaret ska även vårt cyberförsvar och underrättelseförmåga förbättras. Ett stort antal viktiga samhällsfunktioner måste dessutom ses över, till exempel försörjningen av livsmedel, energiförsörjningen och transportsektorn. Företagen har ju inte längre någon stor lagerhållning utan produkterna kommer ”just in time”. Förr fanns dessutom särskilda beredskapsföretag, men de är sedan länge avskaffade. Nu måste de återuppstå i någon form. Pandemin har också tyvärr visat på stora brister i lagerhållning för sjukvården, som måste rättas till.

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar försvarsbeslutet så här: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan tyvärr inte längre uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Vi blir oundvikligen påverkade om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde.” (Ur FörsvarsUtbildaren nr 2/2021.)

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) Kronoberg vill sprida information om det nya totalförsvaret med utgångspunkt i vad som gäller för vårt län. Vi är fristående från myndigheter och politiska partier och arbetar helt ideellt. AFF vill bidra till folkförankringen genom att arrangera föredrag med någon expert, följt av diskussion. Vi laddar nu upp för några programpunkter på senhösten, då vi liksom alla andra hoppas att pandemikurvan vänt rejält nedåt.

Kristina Zetterström, ordförande Allmänna Försvarsföreningen Kronoberg

Kjell Göthe, styrelseledamot

Annons
Annons
Annons
Annons