Annons

För patientsäker vård och bästa arbetsmiljö ska vi bygga i Räppe

1879 slog Växjö lasarett upp sina portar för första gången. De senaste 150 åren har inneburit en exceptionell utveckling inom hälso- och sjukvården. Det har gjorts stora och viktiga framsteg.
Debatt • Publicerad 2 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kristdemokraterna tycker att CLV har gjort sitt, och vill se ett nytt sjukhus i Räppe.
Kristdemokraterna tycker att CLV har gjort sitt, och vill se ett nytt sjukhus i Räppe.Foto: Jonas Engman

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt en gammal sjukhusbyggnad i Växjö har emellertid tydliggjort behovet av en omfattande förändring av lokalbehovet om vi skall kunna möta både dagens och framtidens vårdbehov på ett rimligt sätt. Alliansmajoriteten i regionen tog detta faktum på stort allvar och påbörjade därför ett fördjupat och förutsättningslöst utredningsarbete redan i början av den här mandatperioden. Under de senaste tre åren har frågan varit högst aktuell och en rad olika perspektiv har belysts där frågan har varit föremål för flera olika utredningar. Utredningarna har varit både gedigna och seriösa och aspekter som framförts har bearbetats och besvarats i uppföljande rapporteringar. Frågan har alltså inte forcerats fram, vilket ibland påstås i debatten. Resultaten har också, kontinuerligt, redovisats för både förtroendevalda och allmänheten och hög transparens och öppenhet har kännetecknat redovisningarna.

För oss Kristdemokrater har fokus legat på patienternas behov och säkerhet, säger Anna Zelvin. Vidare menar Emil Torstensson att: ”Möjligheten att bedriva en modern och effektiv vård med en god arbetsmiljö måste ligga till grund för beslutet.” Hållbara ekonomiska investeringar. Vi menar att detta, i första hand, är en investering för att säkerställa en modern och säker vård för medborgarna i hela Kronoberg. Ett nytt sjukhus byggs för att möta det framtida vårdbehovet hos alla medborgare i Kronoberg – inte bara i centrala Växjö. De arkitektoniska aspekterna är också underställda patienternas behov och vårdens utvecklingspotential.

Annons

Utredningarna har hela tiden haft en öppen inställning till de två huvudalternativ som växte fram, nämligen ombyggnation av det befintliga sjukhuset i Växjö (CLV) eller nybyggnation på Räppetomten. Vi Kristdemokrater har följt resultaten från de båda huvudalternativen under hela utredningstiden, men också jämfört med flera andra sjukhusprojekt som genomförts i både Sverige och i våra nordiska grannländer. Inför vårt ställningstagande har vi också vägt in aspekter från både utredningar och andra projekt.

Vår slutsats är att vi anser att vi inte kan ta ansvar för varken patientsäkerheten eller arbetsmiljön i ombyggnationsalternativet. Den ekonomiska osäkerheten som en ombyggnation är förknippat med förstärker också vår övertygelse om att vi snarast skall påbörja arbetet med att bygga ett nytt sjukhus i Räppe, menar Eva Johnsson. Den beräknade tidsaspekten är också en viktig indikator. Det är inte rimligt att förvänta sig att vår personal skall kunna bedriva högspecialiserad vård i dåligt anpassade lokaler under de kommande 50 åren. Lokalerna behöver anpassas snarast.

Beslutet som skall fattas av regionens högsta beslutande organ är stort och viktigt och har också föregåtts av total transparens. Det är ett efterlängtat beslut då det kommer att innebära att vi äntligen kan påbörja en, delvis akut, ombyggnation och anpassning av viktiga lokaler inom sjukhusvården. Att skjuta upp beslutet ytterligare vore förödande och någonting som vi Kristdemokrater inte är beredda att ta ansvar för. Det är stora ekonomiska investeringar oavsett vilket av de båda huvudalternativen vi väljer.

En ombyggnation är emellertid ett dyrt och osäkert högriskprojekt. Vi anser att ennybyggnation på Räppetomten därför är det enda rimliga och därmed också det självklara alternativet. På regionfullmäktige den 2 mars kommer vi Kristdemokrater att rösta för att vi skall bygga ett nytt, modernt patientsäkert akutsjukhus i Räppe – för alla Kronobergares bästa!

För den kristdemokratiska regiongruppen

Eva Johnsson

Anna Zelvin

Emil Torstensson

”Beslutet som skall fattas av regionens högsta beslutande organ är stort och viktigt och har också föregåtts av total transparens.”
Pontus StenerosSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons