Föredrar saklighet före överdrifter

Monica Haider (S) ,
Foto:Stefan Fehrm

Den 27 mars skrev Lennart Adell Kind (L) på Smålandsposten Debatt och menade att landsbygden i princip var dödsdömd. Eftersom jag föredrar saklighet och fakta framför överdrifter tänkte jag ta tillfället i akt att bemöta hans påstående.

Förslaget som vi ställt oss bakom är ett bonus-malus-system som berör nybilsköp. Det är en skatteomfördelning där klimatsmarta val vid köp av nya bilar premieras (bonus) och där de som väljer bilar med hög energiförbrukning får betala mer (malus). Klimatvärstingarna bestraffas alltså, medan klimatsmarta val premieras. Detta gäller emellertid endast nyköp och är en vidareutveckling av den befintliga miljöbilsbonusen.

I Arktis har temperaturen i vinter tidvis varit upp till cirka 20 grader högre än normalt. Det gör mig orolig, men också säker på att regeringen gör en bra prioritering med bonus-malus-systemet. När nya bilar inhandlas måste vi göra bra val, nu för tiden finns den möjligheten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar stort på landsbygden. Förra veckan besökte jag tillsammans med landsbygdsministern lanthandeln i Häradsbäck som tack vare regeringens driftbidrag till lanthandlare kan finnas kvar och serva de boende i bygden. Regeringen har också lanserat bland annat en ny livsmedelsstrategi, ett nationellt skogsprogram och en ny bredbandsstrategi som innebär att alla landets invånare ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2025.

Tvärtemot vad du ser, Lennart Adell Kind, ser jag en levande landsbygd där förutsättningarna faktiskt blir bättre och bättre. Än finns mycket kvar att göra, men att tala om landsbygdens död är både osant och obefogat.