Förhalad lagändring ger fler pensionärer i Kronoberg skattesmäll

Sedan flera år finns ett konkret förslag till lagändring för att kunna pausa utbetalningen av tjänstepension. Ändå förhalar regeringen nu frågan genom att hänvisa till en kommande översyn av avdragsreglerna. Regeringens agerande gör att ännu fler pensionärer i Kronoberg som jobbar riskerar en skattesmäll, skriver Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.
Debatt • Publicerad 12 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Allt fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. I Kronoberg jobbar nästan var tredje 70-åring, 30 procent, enligt beräkningar från tjänstepensionsföretaget Alecta. Men i dag riskerar den som kombinerar pension med jobb en skattesmäll på flera tusen kronor i månaden.

Skälet är att det enligt lag inte går att pausa uttaget av tjänstepension på samma sätt som det går att pausa den allmänna pensionen från staten. Vi har vid flera tillfällen lyft behovet av en lagändring så att inte fler seniorer avskräcks från att jobba.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) är ansvarig minister för frågan. Hans besked är att detta kommer att ses över tillsammans med avdragsreglerna för tjänstepensionen och att arbetet med detta pågår i Regeringskansliet.

Tyvärr är detta ett icke-besked. Det finns inga skäl till att frågan om att pausa uttaget av tjänstepension ska knytas till avdragsreglerna. Inte minst eftersom en sådan översyn riskerar att bli en riktig långbänk, när det enda som krävs är en enkel omformulering i inkomstskattelagen.

Dessutom finns det redan ett liggande ändringsförslag som har varit ute på remiss och där alla remissinstanser var positiva (SOU 2015:68). Det finns också ett generellt stöd hos politiker, myndigheter och flera tjänstepensionsaktörer om att en sådan förändring skulle vara positiv.

På kort sikt skulle ett förbättrat regelverk bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin i Kronoberg och i hela landet. På längre sikt möjliggör det för den enskilde pensionären att ta fasta på det som staten hela tiden säger sig uppmuntra: Att låta den som kan jobba längre.

Därför är det märkligt att ingen skyndsamt tar tag i frågan från politiskt håll, trots att det är en reform som inte kostar statskassan något och som är efterfrågad av både de som är pensionärer och de som kommer att gå i pension.

Sammanfattningsvis är det hög tid att regering och riksdag ändrar lagstiftningen så att fler seniorer kan jobba och bidra till välfärden. Förändringen borde inte vara så komplicerad att genomföra att den måste vänta in andra utredningar.

Låt oss nu hoppas att fler riksdagsledamöter från Kronoberg ser vinsterna med en lagändring och vill bidra till detta. Det ligger i allas intresse att de pensionärer som tillfälligt vill gå tillbaka till arbete ska kunna göra det.

Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum