Annons

Försäkringskassan borde skämmas

Jag håller med Peter Karlsson, Försäkringskassans chef, när han i en debattartikel den 28 april skriver att politiskt fattade lagbeslut är grunden när sjukpenning ska beviljas.
Replik • Publicerad 3 maj 2018
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bengt Järhult, distriktsläkare i Ryd, fortsätter debatten om Försäkringskassan.Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Men sjukdom och arbetsförmåga måste ses i en helhet och kan inte få vara beroende av enskilda läkares formuleringskonst i intygen eller kassans paragrafrytteri, som Peter Karlsson prisar. Därför bör Försäkringskassan bygga upp en tillitsfull relation både till behandlande läkare och den försäkrade för att få en sanningsenlig bild av ohälsan och arbetsförmågan.

Det var bristerna i denna kommunikation jag kritiserade i Smålandsposten den 19 april, där till och med patienter drivs mot självmord på grund av handläggares bryska hantering. Inom lagstiftningens ram finns ett tolkningsutrymme, där handläggarens inställning spelar stor roll. Det visas bland annat av de alarmerande uppgifter som framkommit att handläggares lönesättning kan vara beroende av om man nekar många sjukpenning. Detta för att Försäkringskassan ska leva upp till regeringens direktiv om ett sjukpenningtal på högst 9 dagar 2020. Socialminister Annika Strandhäll finner att kassan tolkar lagstiftningen fel och kräver nolltolerans mot att människor ska falla mellan stolarna. Peter Karlssons paragrafer finns alltså på en glidande skala, lagen är inte huggen i sten.

Annons

Karlsson skriver: ”Sjukskrivning är inte heller bästa medicinen mot utanförskap, tvärtom handlar utanförskap många gånger om att man inte har ett arbete att gå till”.

Ingen har påstått att detta är bästa medicinen men Riksrevisionen har i dagarna funnit att ett nej till sjuk- och aktivitetsersättning, oftast efter lång sjukskrivning, leder till allvarligt försämrad ekonomi och hälsa för individen samt till högre sjukvårdskostnader. Förlusterna kompenseras inte av arbetsinkomster. Den hårda lagstiftningen kastar alltså ut människor i misär och nu gör Försäkringskassan samma sak med de långtidssjukskrivna. Där klarar ändå många ett jobb på 50-75 procent. Men de överförs i stället till Arbetsförmedlingen, där man sällan kan hitta ett lämpligt jobb då de är för sjuka. Försäkringskassans tolkning av lagen, som Strandhäll beklagar, leder till ökat utanförskap. Kassan borde skämmas.

Bengt Järhult, distriktsläkare i Ryd

Annons
Annons
Annons
Annons