Försvara friheten och försvara LSS

Stanley Källner (L) Gunnar Nordmark (L) ,
På internationella funktionshinderdagen den 3 december förra året hölls demonstrationer på lördagen runtom i Sverige mot nedskärningarna av personlig assistans.
Foto:Janerik Henriksson/TT
På internationella funktionshinderdagen den 3 december förra året hölls demonstrationer på lördagen runtom i Sverige mot nedskärningarna av personlig assistans.

På senare tid har allt fler som behöver personlig assistans fått se sin frihet beskäras. Regeringen som har makten att förtydliga lagar och regler om de tolkas alltför snålt har i stället gjort tvärtom, och drivit på för ytterligare kostnadsminskningar. Förtroendet för assistansreformen måste återställas, skriver Stanley Källner (L) och Gunnar Nordmark (L) på Omsorgsnämnden i Växjö.

Det som är en självklarhet för många, som att vända sig i sängen när man vill, bjuda hem kompisar på middag, plugga, jobba, klia sig, dra ut på promenad, har blivit möjligt tack vare LSS.

Det var en av de viktigaste delarna i LSS-reformen som drevs igenom 1994 av socialminister Bengt Westerberg (FP). Men på senare tid har allt fler fått se den friheten beskäras. Vi har alla hört historier om barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar som ändå nekas personlig assistans.

Bakom de hårdare bedömningarna ligger ett antal prejudicerade domar i kombination med regeringens uttalade vilja att minska kostnaderna. Dessa förändringar får rent absurda konsekvenser. Den som behöver matas för att kunna äta kan få assistans för det, men inte den som behöver få sin mat genom en slang rakt in i magen. Den som behöver två assistenter när hen riskerar att kvävas av svåra hostattacker, beviljas extra assistans för det i totalt tjugo minuter om dagen, för varje hostattack är ju ganska kort.

Regeringen har makten att förtydliga lagar och regler om de tolkas alltför snålt. I stället har den gjort tvärtom, och drivit på för ytterligare kostnadsminskningar. Förtroendet för assistansreformen måste återställas. Oron bland alla dem som behöver assistans behöver skingras.

Den utredning som ser över LSS-reformen måste få nya direktiv. Det behövs en grundlig översyn för att modernisera LSS och den personliga assistansen. Utredningen bör fortsätta med detta arbete men med fokus på att ge goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet. Självklart ska regler också ses över för att minska kryphål och onödiga kostnader, men man kan inte som regeringen nu har gjort först ge order om besparingar, sedan undersöka om det finns något att spara på. Därutöver behöver tryggheten säkras på kort sikt för dem som just nu nekats stöd och hjälp.

Liberalerna har avsatt extra pengar för att återupprätta den personliga assistansen. LSS är den största frihetsreformen i svensk historia för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Möjligheten att få personlig assistans var ett av de viktigaste inslagen i den reformen. Det är en stor post i statens budget, men den ger också mycket tillbaka.