Förvirrat och dåligt underbyggt utspel av SD

I en lite förvirrad debattartikel i Smålandsposten den 7 januari går Christer Svensson med flera till attack mot alla nomineringsgrupper i Svenska kyrkan utom sitt eget parti och BA. Det är delvis oklart vem och vad man kritiserar.
Replik • Publicerad 12 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö domkyrka.
Växjö domkyrka.Foto: Urban Nilsson

Skribenterna skriver att de är ledamöter i Kyrkofullmäktige i Växjö stift. Något sådant finns inte. De är dock med i fullmäktige för Växjö pastorat. Så vi får tro att det är till Växjö pastorat attacken i första hand riktas, även om en bred släng också svingas mot bland annat partipolitiken i kyrkan. Man skriver att ”kyrkan agerar mer som en politisk organisation än som en kyrka i dag”. Märkligt är att det sägs av SD, som är ett av tre politiska partier i kyrkofullmäktige i Växjö pastorat. Övriga fem nomineringsgrupper är just obundna nomineringsgrupper, så som SD tydligen vill ha det. Extra märkligt blir det när man riktar sin kritik mot POSK som uttytt betyder ”Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan” och som var första obundna nomineringsgrupp och som mest konsekvent av alla grupper har drivit kravet på att kyrkan ska stå fri från partipolitisk styrning.

Att medlemsantalet minskar är sant. Trots jämförelsevis goda siffror i Växjö pastorat är alla nomineringsgrupperna fullt medvetna om och bekymrade över att antalet kyrkotillhöriga minskar. Denna fråga är verkligen inget som förbigås. Den finns alltid med som en grund i hanteringen av alla ärenden, och är med det uppe på varje sammanträde. Detta med kyrkotillhöriga människor är ju själva kärnan i vad det är att vara kyrka; ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn …”

Allt vad vi som förtroendevalda tar i har detta som bakgrund. Hela vårt pastorala arbete och hela vår verksamhet handlar om att inbjuda till Kristus och att nå människor och visa evangelium. Så nog finns det handlingsplaner och strategier. Så utstuderat fräckt att antyda motsatsen! Det är som om skribenterna inte varit mentalt närvarande på de möten man suttit på. Något förslag eller någon handlingsplan från SD kan vi inte påminna oss ha sett. Skulle möjligen vara en motion om att trycka upp någon fyndig text på t-shirtar och bakrutestreamers. Men det är knappast något som kan vända en nationell och även global trend av minskad delaktighet i kyrkor och samfund. Så varmt välkomna SD att bidra med era ”handlingsplaner”! Bättre sent än aldrig.

Påståendet om besparingskrav är helt och hållet påhittat. Varken i Växjö pastorat eller Växjö stift finns några som helst besparingskrav. Tvärtom är ekonomin mycket god. Det är något helt annat att solidariskt minska elförbrukningen i kristid och att sköta ekonomin på ansvarsfullt sätt, även om den är god. Att stänga kyrkor har aldrig varit på tal. Tvärtom ligger Växjö pastorat och Växjö stift i täten när det gäller tillgängliga och öppna välkomnande kyrkor.

Så till SD:s finala bredsida. Man häpnar. Det finns inga som helst belägg för att en röst på en nomineringsgrupp skulle vara en röst på en annan. Så busfräckt att påstå! Fria nomineringsgrupper har efter kyrkovalet, liksom också SD, tillämpat så kallat valteknisk samverkan. Det är allt. Inga gemensamma program eller allianser. Om Växjö stift och Växjö pastorat utmärker sig på något sätt, skulle det vara att nomineringsgrupper som inte ”av egen kraft i valet” fått platser i stiftsstyrelse och kyrkoråd för insyn och yttrande. Alltså en osedvanlig öppenhet i stället för maktmissbruk.

Att vilja ”sitta vid makten” och ta det ansvar som givits i kyrkovalet är inget fult. Det är en självklar plikt att förvalta valresultatet för att så gott förståndet räcker följa ”Jesus uppmaningar” och agera för kyrkans bästa.

Olle Sandahl, vice ordförande i Växjö pastorats kyrkoråd

Victor Ramström, ordförande i POSK i Växjö stift

Karin Ljung, ordförande i POSK i Växjö pastorat