Annons

Hållbart trähusbyggande kräver hållbart skogsbruk

Det är glädjande att trähusbyggandet ökar, men samtidigt har vårens skogsdebatt kritiserat svenskt skogsbruk. Oavsett regeringskonstellation behövs initiativ till byggsamtal som förutom traditionella byggbolag också omfattar trähusbyggare och skogsnäringen, för att bekämpa både bostadskrisen och klimatkrisen samtidigt. Det skriver Olle Knaust, vd på Nock Massiva Trähus.
Debatt • Publicerad 3 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SÄLEN 20131105
Granar i förgrunden och milsvidd utsikt över fjäll och dalgångar i Sälenfjällen 
Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180
SÄLEN 20131105 Granar i förgrunden och milsvidd utsikt över fjäll och dalgångar i Sälenfjällen Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen levererades totalt 4 485 lägenheter med trästomme under helåret 2020 – en glädjande ökning med 18 procent jämfört med 2019, eftersom en stor del av en byggnads klimatpåverkan kommer från när huset byggs. Särskilt glädjande är det i ljuset av Skogsutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i november förra året.

Utredningen slår fast att skog och skogsbruk är avgörande i omställningen till ett fossilfritt Sverige och en cirkulär ekonomi som baseras på förnybara råvaror. Därför konstaterar utredningen att strävan efter att ersätta icke-förnybara material är oerhört viktig, bland annat genom att industriellt trähusbyggande i allt högre grad får ersätta betong.

Annons

I utredningens spår har det samtidigt under våren blossat upp en debatt om hur hållbart det svenska skogsbruket egentligen är. Kritiken har handlat om allt från skogsbrukets storskalighet, minskande biologisk mångfald och kalhyggen till rent märkningsfusk.

Det finns en stark politisk konsensus och ambition att öka trähusbyggandet i både Januariavtalet och flera regeringsförklaringar. Detta för att minska byggsektorns utsläpp så att Sverige ska kunna nå sitt klimatmål till 2045. Dessutom tar allt fler kommuner fram viktiga träbyggnadsstrategier för att minska sin klimatpåverkan.

Därför är skogsdebatten allvarlig, eftersom premissen för trähusbyggandet är att det svenska skogsbruket bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt, och inte hotar den biologiska mångfalden eller skogens roll i att motverka klimatförändringarna. Men faktum kvarstår – träbyggnader gör klimatnytta eftersom de fungerar som koldioxidsänka, vilket innebär att de aktivt binder en del av luftens koldioxidöverskott.

Samtidigt som skogsdebatten pågått har Boverket presenterat sin senaste prognos av bostadsbehovet – Sverige behöver upp till 600 000 nya bostäder till 2029. Och för att bekämpa både bostadskrisen och klimatkrisen samtidigt finns inget byggmaterial här och nu som är i närheten av lika effektivt som trä.

Därför måste regering, myndigheter, skogsnäringen och byggbranschen samverka mer för att den framväxande biobaserade och cirkulära ekonomin ska bli så hållbar som möjligt.

Vi på Nock Massiva Trähus vill uppmana regeringen – oavsett konstellation – att ta nya initiativ till de byggsamtal som fördes med byggbranschen under 2020. Men denna gång behöver fokuset breddas från de stora traditionella byggbolagen till att i högre grad omfatta trähusbyggarna och skogsnäringen, för att hitta en gemensam väg framåt. Det är dags att bryta stuprörstänkandet och se till helheten. Våra bostäder, vår skog och vår klimatpåverkan hänger ihop, och det angår oss alla.

Olle Knaust, vd Nock Massiva Trähus

Annons
Annons
Annons
Annons