Annons

Har folket inte råd med bensin? Låt dem köra elbilar!

Även om Marie Antoinette nog är felaktigt tilldelad citatet om att det hungrande folket borde äta bakelser så finns det fortfarande sprängkraft i skillnaden mellan de styrandes bild av vad som är möjligt och verkligheten. Oavsett om det gäller Frankrike i slutet på 1700-talet eller Kronoberg 2022. Priset på diesel är nu över 20 kronor per liter och priset på bensin närmar sig också 20 kronors-gränsen. Priserna har nu varit ohanterligt höga under lång tid.
Debatt • Publicerad 7 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Sverige är ett land med långa avstånd och då krävs välfungerande transportsätt för att bo, verka och företaga. De höga drivmedelspriserna borde därför mana till eftertanke hos våra beslutsfattare, och då inte minst de som förespråkar höga bensin- och dieselpriser som det mest effektiva styrmedlet att fasa ut det fossila. Omställningen sker inte som påhejarna beskriver. Varför skulle så många frivilligt bedriva detta självplågeri som kraftigt påverkar deras ekonomi?

Knappast för att de vill, utan för att de är så illa tvungna. Priserna är höga runt om i Europa, men i Sverige är de högre. 60 procent av bensinpriset är skatt, och vi har en av världens högsta koldioxidskatter. Även den nödvändiga omställningen kostar. 2018 infördes en reduktionsplikt för att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Reduktionsplikten ökar över tid – i januari 2022 höjdes den för bensin med 30 procent, vilket leder till ännu högre pumppriser.

Annons

Majoriteten av landets företagare vill minska sina utsläpp. Hälften har redan vidtagit utsläppsminskande åtgärder. Störst möjligheter till minskningar finns kopplat till transporter och val av fordon. Kostnader är det främsta hindret för små och medelstora företag att ställa om. Går en alltför stor del av intäkterna till höga skatter så minskas drastiskt utrymmet att investera i utsläppsminskande åtgärder.

Företagarna vill se en helhet där ökade kostnader i form av flera olika styrmedel inte hindrar omställningen. Signalerna måste peka åt samma håll, och de höga priserna måste motarbetas.

• Avskaffa BNP-indexeringen helt (årlig uppräkning av bensin- och dieselskatten).

• Sänk energiskatten på bensin och diesel, vilket är den största kostnaden för konsumenten, för att kompensera för priserna som stegrat.

• Bygg ut laddinfrastrukturen i hela landet – först då kan fordonsflottan ställas om.

• Säkra elförsörjningen långsiktigt. En påskyndad elnätsbyggnation krävs i hela landet för ökad nätkapacitet. Dessutom behöver kärnkraftens roll i systemet säkras.

Företagen vill ställa om, men varje politiskt hinder och varje ökad kostnad gör det svårare. Ofta är marginalerna små, och de senaste årens utmaningar gör att varje investering behöver ha tydlig effekt för att ens övervägas. Vill beslutsfattarna, från kommun till riksdag och regering, att omställningen på riktigt ska nå Kronobergs län måste de lyssna på de små och medelstora företagen.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kronoberg

Philip Thunborg, expert hållbarhet och infrastruktur Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons