Annons

Hur mycket pengar lägger friskolorna på eleverna?

I dag finns det cirka 40 kommunala grundskolor i Växjö och fem fristående skolor. På gymnasiesidan finns det fyra offentligt drivna skolor och åtta fristående. I kommunen har vi så kallad skolpeng. Det innebär i praktiken att varje elev har en påse pengar, som ska räcka till deras utbildning och som följer med eleven oavsett vilken skola eleven går på. Det är i grunden ett bra system för det innebär att varje elev kan själv välja vilken skola hon ska gå på, utan att betala ur egen ficka.
Debatt • Publicerad 5 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det riktigt stora problemet med de fristående skolorna är den demokratiska kontrollen över resurserna. Var tar pengarna vägen? Hur mycket pengar läggs på elevernas undervisning? Hur mycket pengar tas ut i vinst av aktieägarna?”. Det skriver Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition i Växjö.Foto: Andreas Hillergren/TT

När det gäller de kommunala skolorna så har vi väldigt bra koll. Vi vet hur mycket pengar som läggs på barnens undervisning, hur mycket som läggs på personalens löner och hur mycket som går till elevhälsan. De eventuella pengar som blir över vid årets slut stannar kvar i kommunen och kan användas till andra delar inom vårt välfärdssystem.

Cirka 15 procent av den totala summan pengar som läggs på pedagogisk verksamhet till barn och unga i Växjö kommun går till de fristående skolorna. En del av dem drivs som föräldra-/personalkooperativ medan andra drivs som aktiebolag.

Annons

Det finns många problem med friskolorna i dag, lärartätheten är lägre och andelen behöriga lärare är generellt sätt lägre, sett ur ett nationellt perspektiv. Men det finns även fördelar, som till exempel möjligheten att driva ett föräldra-/personalkooperativ på landsbygden där det offentliga valt att avveckla verksamheten.

Men det riktigt stora problemet med de fristående skolorna är den demokratiska kontrollen över resurserna. Var tar pengarna vägen? Hur mycket pengar läggs på elevernas undervisning? Hur mycket pengar tas ut i vinst av aktieägarna? Detta är frågor som är svåra att besvara och som ställer till. I alla andra sammanhang där det offentliga är med finansierar någon verksamhet så har vi stora krav på att veta var varje skattekrona tar vägen. Men när det gäller fristående skolverksamhet så blundar den moderatledda majoriteten.

I riksdagen har Socialdemokraterna vid ett flertal tillfällen försökte få till ett förbud mot vinstuttag ur fristående skolor men högermajoriteten, inklusive Sverigedemokraterna, har alltid röstat emot.

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan igen. Växjö kommuns invånare har en rätt att få veta vart våra skattepengar tar vägen. Växjö kan bättre.

Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons