Annons

Hushållningssällskapet: Vi tror på ungdomarnas förmåga

Snart gör landets niondeklassare sina definitiva val till gymnasiet. Samtidigt finns flera förslag som kan förändra den svenska skolan på ett genomgripande sätt.
Debatt • Publicerad 15 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debattskribenterna tycker det är feltänk att staten föreslås få ett ökat inflytande över antalet platser på de olika gymnasieprogrammen.
Debattskribenterna tycker det är feltänk att staten föreslås få ett ökat inflytande över antalet platser på de olika gymnasieprogrammen.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en av utredningarna föreslås staten få ett ökat inflytande. Antalet platser på de olika gymnasieprogrammen ska beslutas av Skolverket via regionala ramar (utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola).

Det är feltänkt. Erfarenheterna visar att statliga byråkrater inte är bäst på att förutse vilka behov som finns på arbetsmarknaden om 10–15 år.

Annons

Vi tror på ungdomars förmåga att med hjälp av sina föräldrar göra ett väl övervägt val. Deras motivation ökar förutsättningarna för att de ska klara gymnasieexamen, en viktig inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Då behövs ett brett utbud som kan tilltala alla elever.

Det klarar huvudmännen för skolorna. De har närmare kontakt med unga och näringslivet inom de områden de verkar.

Statens viktiga roll är att garantera att det är tillräckligt hög kvalitet på gymnasieutbildningarna, både de i offentlig regi och i friskolorna.

Det behövs fler med yrkesexamen – det gröna näringslivet skriker efter utbildad arbetskraft. Men det behövs också fler med grön kompetens som fortsätter på högskola och universitet.

Det vi vet är att arbetsmarknaden ständigt förändras. Behov ändras, nya yrken skapas, inte minst av uppfinningsrika entreprenörer om de får rätt möjligheter.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver tre naturbruksgymnasier i Småland med nästan 600 ungdomar. Många av dem går rakt från skolbänken till sitt första jobb.

Vi är en oberoende organisation som inte är vinstdrivande. Ett av våra mål är att bidra till att utveckla landsbygden. Vi vill hjälpa till inom branscher som just nu står i tydligt fokus: Livsmedelsförsörjningen och lösningar på klimatkrisen. Tillsammans med teknikutveckling är detta områden där det kan skapas nya och kvalificerade jobb i Sverige.

Med utredningens förslag kan man undra om vi är på väg tillbaka till 1960-talet. Då, fram till 1991, bestämde länsskolnämnderna. Det var inte särskilt framgångsrikt.

Staten beslutar fortfarande om utbildningsplatserna inom den högre utbildningen. Prognosmakarna klarade inte av att förutse behovet av exempelvis sjuksköterskor, tandläkare och poliser 2021 särskilt väl.

Både elevernas och arbetsmarknadens behov ska tillgodoses. Men med utredningens förslag blir det sannolikt varken eller.

Annons

Utredningen vill effektivisera. Det är vällovligt. Men vi befarar att resurser flyttas från landsbygden, trots utvecklingsmöjligheterna där. Det behövs ett blomstrande näringsliv även utanför de stora orterna.

Där finns många småföretag. Deras behov av arbetskraft och kompetens syns av flera skäl inte i Arbetsförmedlingens statistik. Hur ska då Arbetsförmedlingens siffror kunna ligga till grund för bra prognoser?

Gröna företag i de tre länen Kalmar, Kronoberg och Blekinge har i flera år haft svårt att hitta kompetent arbetskraft, visar våra undersökningar. Vårt intryck är att behovet finns kvar, trots pandemin. Bristen är störst inom djurskötsel och park- och grönyteskötsel. Enligt Svenskt Näringslivs ekonomifakta får också många jobb direkt efter naturbruksprogrammet.

Men enligt Arbetsförmedlingen är behovet av arbetskraft litet inom den här sektorn. Vad skulle en offentlig prognos på regional nivå säga? Kanske att det inte behövs fler med kunskaper inom livsmedelsproduktion och klimat om tio år.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Mats Halling, vd

Stefan Johansson, ordförande

”Utredningen vill effektivisera. Det är vällovligt. Men vi befarar att resurser flyttas från landsbygden, trots utvecklingsmöjligheterna där.”
Annons
Annons
Annons
Annons