Annons

Idrotten är central i samhällsplaneringen

I den kommun som enligt er inte satsar tillräckligt på idrotten, kan vi då avslöja att det i närliggande framtid planeras för stora investeringar i både idrottsanläggningar och idrottsytor, skriver Blågröna Växjö.
Publicerad 10 oktober 2017
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö kommun arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet, skriver fem blågröna politiker i kultur- och fritidsnämnden.
Växjö kommun arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet, skriver fem blågröna politiker i kultur- och fritidsnämnden.Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Vi finner Roger Ödebrinks och Rickard Strandbergs kritik, som de framför i en debattartikel den 30 september, mot årets idrottskommun 2017 anmärkningsvärd. Vi är väl medvetna om att Växjö växer och att det behövs fler idrottsytor. Vid alla nya beslut för exempelvis översiktsplaner arbetar vi konsekvent för att det ska tillkomma nya idrottsanläggningar, idrottsytor och spontanytor.

Vi instämmer i att rörelse och motion är avgörande för medborgarnas hälsa. Det är också därför vi bedriver ett förvaltningsövergripande arbete för att utveckla friluftsliv, men även att vi verkar för att förbättra infrastrukturen för cyklister.

Annons

Sport och Affärers motivering till årets idrottskommun beskriver utvecklingen väl; ett brett arbete med inriktning mot, folkhälsa, barn- och ungdomsidrott, jämlikhet, integration och elitidrott. Särskilt värt att betona är idrottens betydelse för att stärka nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och skapa organiserad spontanidrott som motverkar segregation. Det finns styrka och bredd inom elitidrotten.

Vi har ett av Sveriges främsta anläggningsområden i Arenastaden och inte minst ett bra friluftsutbud, cykelvänlig stad. Växjö har dessutom ett sjukpenningtal som ligger under det nationella genomsnittet.

Vi arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet. Ridsporten är ett bra exempel. Där pågår just nu ett gemensamt utvecklingsarbete, där vi strävar efter att utveckla och stärka deras verksamhet. Ridsporten fyller liksom många idrottsföreningar en enormt viktig roll i integrationsarbetet och det pågår just nu flertalet framgångsrika projekt som stärker den sociala hållbarheten och lyfter de mjuka värdena.

I den kommun som enligt er inte satsar tillräckligt på idrotten, kan vi då avslöja att det i närliggande framtid planeras för stora investeringar i både idrottsanläggningar och idrottsytor. Vi kommer framöver se en ny simhall växa fram, nya sporthallar i Lammhult, Sandsbro och Teleborg. Utöver dessa mångmiljonsatsningar, pågår hela tiden ett arbete ”bakom kulisserna” för en meningsfullare fritid för alla Växjöbor. Det är ett arbete som kanske inte alltid syns utåt, med översyner av lokalbestånd och föreningars behov.

Det är resultatet av idrottens tydliga och avgörande plats i politikens samhällsplanering.

Eva Johansson (C), Lena Wibroe (M), Jonatan Rundqvist (MP), Magnus Stenbenke (L), Ricardo Chavez (KD),

Blågröna Växjö, kultur- och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons