Annons

Ingen nedsläckning på landsbygden i Växjö

Det råder inga tydliga ägarförhållanden för landets gatubelysning på det statliga vägnätet. Trafikverket äger i dag strax under 50 procent av belysningen, men kommunerna har det största ansvaret med över 300 000 ljuspunkter på Sveriges statliga vägar.
Debatt • Publicerad 17 juli 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiet vill att Växjö kommun tar ett tydligare ansvar för belysningsfrågan.Foto: Johan Nilsson/TT

När befintliga belysningsanläggningar byggdes var bilismen i fokus. En vilja att ordna belysning för invånarna fanns även från kommunernas sida, som en del av samhällsservicen. För människor på landsbygden handlar en upplyst väg om så mycket mer än en stolpe. Det handlar om trygghet, säkerhet, hälsa, framtidstro och livskvalitet. För vem vill bo i en mörk landsbygd?

Trafikverket vill nu ta över ansvaret för de belysningspunkter som svarar på kriterierna myndigheten ställt upp för att belysning på statlig väg ska finnas. Det handlar om ungefär hälften av de ljuspunkter som kommunerna i dag ansvarar för

Annons

Men Trafikverket vill först att kommunerna bekostar en upprustning av dessa anläggningar, till en summa beräknad till 3,3 miljarder kronor, innan de tas över. Det finns också anläggningar i den del som kommunerna fortsatt föreslås ha ansvar för som behöver rustas upp, även den kostnaden åligger kommunerna.

En stor del av belysningen längs statlig väg står i dag där det enligt dagens krav inte ska finnas belysning och Trafikverket anser att den därför bör rivas. Att den kan ses som en service till kommuninvånarna verkar vara bortglömt. Småland och Växjö riskerar att bli mörkt om inget görs.

Centerpartiet vill att Växjö kommun nu tar ett tydligare ansvar för belysningsfrågan när staten sviker. Landsbygden behöver ljus liksom staden. I Alliansbudgeten finns därför ett uppdrag att man för 2023, på Centerpartiets initiativ, kommer att tillsätta en utredning om huruvida kommunen kan ta över ansvaret för gatubelysningen på landsbygden

Claes Bromander (C), 1:e vice ordförande, tekniska nämnden i Växjö

Andreas Olsson (C), kommunalråd, Växjö kommun

Annons
Annons
Annons
Annons