Annons

Ingen tjänar på att lägga ner framgångsrika skolor

Ulla Hamilton, 
Friskolornas riksförbund, svarar på Lennart Adell Kinds insändare ”Fundamentala brister i skolsystemen” (Smålandsposten den 11/11)
Replik • Publicerad 16 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.
Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.Foto: Janerik Henriksson/TT

Lennart Adell Kind gör rätt i som ställer höga krav på var skattepengarna går. Oseriösa och extremistiska friskolor ska bort. Men skattepengar går även till kommunala skolor, där 85 procent av grundskoleeleverna går. Alla skolor ska vara bra skolor. Skolinspektionen har nyss konstaterat att 26 av de 28 skolor som under lång tid haft ett dåligt resultat är kommunala. Varför inte ställa höga krav på alla skolor oavsett skolhuvudman? De som har läst de grundliga studierna om PISA-resultaten, gjorda av skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren, kan konstatera att friskolor presterar lika bra eller möjligen bättre än kommunala skolor.

En stor fördel med skolval och friskolor är dessutom att skolhuvudmän med en kultur av fokus på studiero och ordning kan sprida sig över hela landet. Det är nämligen den tydligaste trenden i skolvalet sen flera år tillbaka. Allt fler föräldrar röstar nämligen ”med fötterna” i stället för att förlita sig på att kommunen eller statens beslutar för deras räkning. Det borde passa Adell Kind som vill ha så mycket frihet som möjligt. Friskolor som dessutom ofta har en högre andel elever med utländsk bakgrund än den genomsnittliga skolan, apropå segregation.

Annons

Det finns problem med betygsinflation som Adell Kind säger. Men den som tror att avveckling av friskolor skulle få bort problemet kommer att bli mycket besviken. Lösningen ligger snarare i digitalisering av proven samt tydligare betygskriterier.

Nio av tio friskolor är små. Med en eller två skolenheter. En majoritet av friskoleeleverna går i sådana skolor. Och bland de större fristående huvudmännen är den stora majoriteten drivna som familjeföretag eller på ideell basis. Även de få friskolor som är börsnoterande har tydliga ägare som inte är anonyma utan svarar på frågor från medierna. Ingen styrs av en hedgefond som Adell Kind hävdar.

I dag lämnar fler elever kommunala skolor utan godkända betyg i årskurs 9 än vad det ens finns friskoleelever i samma årskurs. Låt oss fokusera på det som inte fungerar bland såväl fristående som kommunala skolor och låt de skolor som genererar bra resultat få växa.

Ulla Hamilton, 
Friskolornas riksförbund

”Låt oss fokusera på det som inte fungerar bland såväl fristående som kommunala skolor och låt de skolor som genererar bra resultat få växa.”
Annons
Annons
Annons
Annons