Ingen vård i länet för svårt sjuka ME-patienterDebatt Artikeln publicerades
Sjukdomstillståndet för ME-sjuka är mycket funktionsnedsättande - 25 procent av de drabbade är bundna till sängen eller hemmet dygnet runt, år efter år.
Foto: isabell Höjman/TT
Sjukdomstillståndet för ME-sjuka är mycket funktionsnedsättande - 25 procent av de drabbade är bundna till sängen eller hemmet dygnet runt, år efter år.

"Alla landsting behöver inrätta biomedicinska ME-mottagningar med specialister i neurologi, infektionsmedicin och allmänmedicin. När görs detta i Kronobergs län?" undrar medlemmarna i Riksföreningen för ME-patienter, Kronoberg.

Ingen vård i länet för svårt sjuka ME-patienter

Vem som helst kan drabbas – ung som gammal, kvinna som man – i en influensa som aldrig går över. Varför vet forskarna inte ännu. I Sverige har 40 000 människor sjukdomen ME/CFS (ibland missvisande kallat kroniskt trötthetssyndrom), lika många som har diabetes typ 1. I Kronobergs län innebär det uppskattningsvis uppåt 800 personer som är drabbade av svår till lättare ME. Människor som har tvingats ge upp sina aktiva liv och som är bortglömda och svikna av samhället och vården.ME/CFS är en kronisk neurologisk sjukdom med störningar i immunförsvar, nervsystem och energiproduktion. Sjukdomstillståndet är mycket funktionsnedsättande – 25 procent av de drabbade är bundna till sängen eller hemmet dygnet runt, år efter år. De flesta har influensasymptom som aldrig går över – i tre fjärdedelar av fallen insjuknar patienten i samband med en infektion. Symptomen är många men signifikant för ME/CFS är ansträngningsutlöst försämring som sitter i ett par dagar till en vecka. Fysisk och mental aktivitet – för de svårast sjuka kan det räcka med en dusch – betyder krasch och sängläge i flera dagar. Ändå är kunskapen skrämmande låg, även inom vården.Trots att upp mot tusen invånare i länet kan vara drabbade finns här ingen specialistmottagning, sjukhuset tar inte emot remisser och vårdcentralerna skriver sällan remisser till landets två landstingsanslutna ME-kliniker i Stockholms län. Få läkare har kunskap om sjukdomen vilket betyder att patienterna valsar runt i vården och ofta får diagnosen utmattningssymptom eller andra psykiska diagnoser. Detta kan få förödande konsekvenser då rådet blir att träna fysiskt, något som får motsatt effekt vid den fysiologiska sjukdomen ME. Fysisk aktivitet betyder kraftig och ibland bestående försämring. En snabb diagnos är därför avgörande för hur sjuk patienten blir.I dag finns inga biomarkörer för att ställa diagnos eller botemedel men forskningen börjar få förutsättningar att komma framåt. Både i USA och Norge görs viktiga satsningar på biomedicinsk ME-forskning. I Sverige forskas det mycket lite men den senaste tiden har sjukdomen fått uppmärksamhet i rikstäckande media. Ett svagt ljus i mörkret för många sjuka och drabbade anhöriga.De båda landstingsanslutna klinikerna i Stockholm tar emot patienter från hela landet men dels finns det köer, dels är många ME-drabbade för sjuka för att resa. Alla landsting behöver inrätta biomedicinska ME-mottagningar med specialister i neurologi, infektionsmedicin och allmänmedicin. När görs detta i Kronobergs län? Behovet av en specialistmottagning som samordnar insatserna i länet är stor. De sjuka brottas inte bara med en svår sjukdom, de måste också kämpa för att få rätt diagnos och förståelse från läkare och försäkringskassa. Allt fler blir utan sjukpenning på grund av försäkringskassans okunskap, trots läkarintyg om obefintlig arbetsförmåga.Hur mycket merkostnader för samhället innebär dagens felaktiga och icke-effektiva behandling av ME-sjuka? Vi ser fram emot ett svar från våra politiker – vem tar ansvar för denna stora och utsatta grupp människor i länet? Människor som i värsta fall måste ligga ensamma i mörka, tysta rum för att undvika intryck som gör dem ännu sjukare. Även under julfirandet.

För medlemmar i Riksföreningen för ME-patienter, Kronoberg: Erling Resare 
och Ellinor Velin